เงื่อนไขทั่วไปในการใช้งาน

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2017 เป็นต้นไป

 

 

1.  รายละเอียดโปรแกรม

โปรแกรมสะสมคะแนน Le Club AccorHotels (โปรแกรม) ให้บริการโดย PROFIDSAS (ผู้บริหารงาน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการจัดการโปรแกรมสะสมคะแนนของลูกค้าในกลุ่มโรงแรม AccorHotels ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้สมาชิก ได้รับความเพลิดเพลินไปกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ (ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง) ขณะที่เข้าพักกับโรงแรมใน AccorHotels ที่เข้าร่วมในโปรแกรมและกับพันธมิตรของทางโปรแกรมของเรา

 

โปรแกรม Le Club AccorHotels มีผลบังคับใช้เฉพาะในกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายในประเทศที่สมาชิกพักอาศัยอยู่ มิฉะนั้นการเป็นสมาชิกถือว่าเป็นโมฆะ

 

2.       คำนิยาม

การปรับแก้: การให้คะแนนหลังจากรับคำร้องทุกข์จากสมาชิกหรือเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในส่วนของโปรแกรม

การเบิกเงินสดล่วงหน้า: การเบิกเงินสดล่วงหน้าสามารถกระทำได้เป็นกรณีพิเศษที่โรงแรมบางแห่ง แต่ทั้งนี้ มิได้ก่อให้เกิดสิทธิ์ในการได้รับคะแนน

เช็คอิน: วันที่เดินทางมาถึงโรงแรมเพื่อทำการเข้าพัก

เช็คเอาท์: วันที่เดินทางกลับออกจากโรงแรม

ลูกค้า: บุคคล (ผู้ที่มิได้เป็นสมาชิกของโปรแกรม) ที่เข้าพักค้างคืนที่โรงแรมของ AccorHotels หรือทำการจองเพื่อใช้ห้องพักระหว่างวัน

การใช้ห้องพักระหว่างวัน: การใช้ห้องพักของโรงแรมในกรณีที่การเช็คอินและเช็คเอาท์เกิดขึ้นในวันเดียวกัน

คืนที่มีคุณสมบัติ: คืนที่สมาชิกเข้าพักในโรงแรมในฐานะส่วนหนึ่งของการเข้าพักที่มีคุณสมบัติ โดยจำนวนคืนดังกล่าวรวมกันจะถูกใช้เป็นพื้นฐานในการจัดระดับสถานะสมาชิกของทางโปรแกรมตามตารางที่กำหนดไว้ในข้อ 8. เฉพาะคืนที่สมาชิกทำการเข้าพักในโรงแรมที่ร่วมโปรแกรมอันเป็นส่วนหนึ่งของการจองผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายช่องทางใดช่องทางหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติในการรับคะแนนตามที่ระบุในข้อ 7.1 และ 7.2 ทางด้านล่างเท่านั้นที่ถือเป็นคืนที่มีคุณสมบัติ

สมาชิก: ลูกค้าที่ได้ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานทั่วไปของโปรแกรม

พันธมิตร: บริษัทที่ไม่ได้บริหารงานโดยกลุ่ม AccorHotels และเข้าร่วมในโปรแกรมด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจากสามวิธีดังต่อไปนี้: โดยการให้คะแนนรางวัล Le Club AccorHotels แก่สมาชิกที่ใช้จ่ายค่าภายในเครือข่ายของพันธมิตร โดยการยอมรับบัตรกำนัลของ Le Club AccorHotels สำหรับการซื้อขายภายในเครือข่ายของพันธมิตร และ/หรือการให้โอกาสในการโอนคะแนนรางวัล Le Club AccorHotels เข้าสู่โปรแกรมสมาชิกของตน หรือในทางกลับกัน พันธมิตรสามารถดำเนินงานในภาคส่วนต่างๆ ที่หลากหลาย รวมถึงภาคส่วนการคมนาคม สันทนาการ การค้าปลีก และการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรมซึ่งไม่ได้ดำเนินงานภายใต้แบรนด์ AccorHotels และจัดจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ AccorHotels.com หรือแอปมือถือ AccorHotels ก็สามารถเข้าร่วมเป็นพันธมิตรได้

คะแนน: หน่วยที่สมาชิกสะสมตามระดับที่กำหนดไว้ อันเป็นผลจากการเข้าพักที่มีคุณสมบัติที่โรงแรมที่เข้าร่วมโปรแกรม รวมถึงการซื้อสินค้าหรือบริการที่มีคุณสมบัติจากพันธมิตร หรืออยู่ภายใต้ข้อเสนอหรือกิจกรรมโปรโมชั่นที่เข้าข่ายที่มีคุณสมบัติ คะแนนแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ คะแนนรางวัล และคะแนนสถานะ การสะสมคะแนนดังกล่าวแยกจากกันโดยเด็ดขาด

 และไม่สามารถนำมารวมกันได้

-          คะแนนรางวัล: คะแนนที่สมาชิกสะสมตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 7.4 และสมาชิกสามารถแลกคะแนนเป็นของรางวัลได้

-          คะแนนสถานะ: คะแนนที่สมาชิกสะสมตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 7.8 และช่วยให้สมาชิกสามารถปรับสถานะตามลำดับที่ทางโปรแกรมกำหนดไว้ได้

รางวัล: บริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ได้รับจากการแลกใช้คะแนนรางวัลในบัญชีของสมาชิก

สถานะ: ระดับสมาชิกพิจารณาจากจำนวนคืนที่มีคุณสมบัติหรือคะแนนสถานะที่สมาชิกสะสมได้ในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจะส่งผลต่อ (1) สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกได้รับจากโรงแรมที่เข้าร่วมโปรแกรม (2) ระดับคะแนนรางวัลที่ได้รับ

ธุรกรรม: การให้คะแนนหรือการหักคะแนนจากบัญชีของสมาชิก

 

3. โรงแรมที่เข้าร่วมในโปรแกรม

 

โรงแรมที่เข้าร่วมโปรแกรมเป็นโรงแรมที่ดำเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์ของ AccorHotels ยกเว้นโรงแรมและแบรนด์ที่ระบุอยู่ในหน้า Le Club AccorHotels  ของเว็บไซต์ AccorHotels.com  (ดูรายชื่อของแบรนด์ที่เข้าร่วมและไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม)

 

เมื่อโรงแรมหรือแบรนด์เข้าร่วมเครือข่ายของ AccorHotels หรือเริ่มต้นการเข้าร่วมโปรแกรมสมาชิก การเข้าพักซึ่งโรงแรมที่เกิดขึ้นหลังจากการเข้าร่วมเท่านั้นที่มีคุณสมบัติในการรับคะแนนหรือสิทธิประโยชน์จากโปรแกรมสำหรับสมาชิก

 

หากโรงแรมออกจากเครือข่ายของ AccorHotels หรือสิ้นสุดสภาพการเป็นโรงแรมที่เข้าร่วมโปรแกรมหลังจากที่สมาชิกมีการจองห้องพักไปแล้ว แต่ก่อนการเข้าพักที่โรงแรมตามจริงของสมาชิกในโรงแรมนั้นๆ สมาชิกจะ:

- ไม่ได้รับคะแนนสะสมหรือบริการตามระดับสถานะ หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่โรงแรม

- ไม่ได้รับข้อเสนอพิเศษใดๆ ซึ่งโรงแรมอาจมีส่วนร่วม

- ได้รับคะแนนรางวัลคืนเข้าบัญชี กรณีที่สมาชิกใช้คะแนนรางวัลในการจองห้องพักส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด และจะต้องชำระค่าห้องพักตามจำนวนที่เท่ากับคะแนนรางวัลที่สมาชิกได้ใช้ในการจองห้องพักที่โรงแรม

- ไม่สามารถใช้บัตรกำนัลโรงแรม Le Club AccorHotels Rewards กับทางโรงแรมได้

 

4. การเข้าร่วมโปรแกรม

4.1. เงื่อนไขของการเป็นสมาชิก

บุคคลใดก็ตามอันเป็นบุคคลที่ถือได้ว่าเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะ หรือเป็นบุคคลผู้มีความสามารถตามกฎหมายในการลงนามทำสัญญาภายในประเทศของตนนั้นสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกโปรแกรมได้

 

การสมัครเป็นสมาชิกของโปรแกรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

สมาชิกมีบัตรสะสมคะแนนที่เราส่งไปให้เป็นแบบบัตรปกติหรือแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมใช้งานทางออนไลน์ ขึ้นอยู่กับสถานะและ/หรือตามที่สมาชิกเลือก ไม่ว่าจะเป็นบัตรปกติหรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ บัตรสมาชิกเป็นบัตรที่ระบุชื่อและเป็นบัตรเฉพาะบุคคล โดยไม่สามารถขาย ให้ยืม หรือโอนได้  บัตรสมาชิกมิได้เป็นบัตรที่ใช้ในการชำระเงินและไม่สามารถใช้ในการรับประกันการจองได้ บัตรแต่ละใบระบุชื่อสมาชิก หมายเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลและวันหมดอายุของระดับสถานะสมาชิก (สถานะสมาชิกในระดับซิลเวอร์ โกลด์ และแพลทินัม ดูข้อ 8 ทางด้านล่าง)   สมาชิกแต่ละท่านสามารถถือบัตร Le Club AccorHotels ได้เพียงหนึ่งใบเท่านั้น

 

ผู้ใช้งานบัตรสมาชิกจะต้องมีชื่อตามที่พิมพ์บนหน้าบัตรสมาชิกเท่านั้น

 

การสมัครเข้าร่วมโปรแกรมต้องใช้ที่อยู่อีเมล์ที่ถูกต้องและใช้งานได้ สมาชิกสองรายจะไม่สามารถใช้ที่อยู่อีเมล์เดียวกัน

ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของโปรแกรมได้ ทั้งนี้ การเข้าร่วมดังกล่าวย่อมหมายความว่า สมาชิกตกลงที่จะรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและบริการที่โปรแกรมนำเสนอ รวมทั้งข้อความข้อมูลข่าวสาร รายการสรุปคะแนน และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานบัญชีของสมาชิก หากสมาชิกท่านใดไม่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมโปรแกรมนี้อีกต่อไปสมาชิกจะต้องดำเนินการตามกระบวนการยุติการเป็นสมาชิก(ตามอธิบายไว้ในข้อ 12.1)

 

สมาชิกยอมรับการแก้ไข เปลี่ยนแปลงในบางส่วนหรือทั้งหมดของโปรแกรมทุกเมื่อ  สมาชิกจะได้รับการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่เหมาะสมถึงการเปลี่ยนแปลงของทางโปรแกรมที่มีผลกระทบอันมีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในสิทธิและภาระอันมีผลผูกพันต่อสมาชิก โดยจะทำการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ AccorHotels.com และ/หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สมาชิกสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกของตนได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 12.1 การเข้าร่วมโปรแกรมหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้แล้ว ถือว่าสมาชิกยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 

สมาชิกไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านบัญชีของตนให้แก่บุคคลอื่น สมาชิกยอมรับว่าตนเป็นผู้รับผิดชอบในธุรกรรมทั้งหมดที่กระทำต่อและจากบัญชีของตน

 

4.2. การลงทะเบียนเป็นสมาชิกของโปรแกรม

ลูกค้าสามารถเข้าร่วมโปรแกรมโดยวิธีการดังต่อไปนี้:

โดยติดต่อแผนกต้อนรับ ณ โรงแรมที่ร่วมรายการในระหว่างที่ตนเข้าพัก

โดยการลงทะเบียนออนไลน์บนเว็บไซต์ AccorHotels.com

ผ่านทางศูนย์สำรองห้องพักทางโทรศัพท์ของ AccorHotels

โดยวิธีการอื่นใดก็ตามที่ลูกค้าสามารถกระทำได้

 

ลูกค้าจะต้องให้รายละเอียดต่างๆ ตามที่ถูกร้องขอและจำเป็นในการสมัครเป็นสมาชิก

 

สมาชิกใหม่จะต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้งานทั่วไปของโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางออนไลน์หรือที่โรงแรมก็ได้  โดยขึ้นอยู่กับช่องทางในการเข้าร่วม

 

เมื่อสมาชิกยอมรับเงื่อนไขแล้ว สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการให้บริการทั้งหมดของโปรแกรม รวมถึงสามารถเข้าใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ บนเว็บไซต์ AccorHotels.com ได้ (เช่น การรับของกำนัล, ตรวจสอบบัญชีส่วนตัวของสมาชิก, การแลกคะแนนรางวัล ฯลฯ) รวมถึงได้รับการจดจำบนเว็บไซต์และโดยศูนย์สำรองห้องพักทางโทรศัพท์ทั้งหมดของ AccorHotels เมื่อทำการจอง

 

4.3. บัญชีส่วนตัวของสมาชิก

การใช้บัญชีส่วนตัวของสมาชิกช่วยให้สมาชิกสามารถใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ดังนี้:

ตรวจสอบคะแนนในบัญชี จำนวนคืนที่มีคุณสมบัติ ประวัติการทำธุรกรรม และระดับสถานะ

ได้รับการจดจำบนเว็บไซต์ AccorHotels.com และบริการทางโทรศัพท์มือถือ

ป้อนความต้องการด้านที่พัก ความต้องการส่วนบุคคล รวมถึงแบรนด์และสถานที่ท่องเที่ยวที่โปรดปราน

ดูประวัติและทำการแก้ไขการสำรองห้องพักที่ทำไว้แล้วสำหรับการเข้าพักในอนาคต

สมัครรับจดหมายข่าวจาก AccorHotels จาก Le Club AccorHotels และจากแบรนด์โรงแรม AccorHotels รวมถึงดูข้อมูลข่าวสารตามที่สมัครไว้ทางออนไลน์

เข้าถึงข้อเสนอและบริการที่ปรับแต่งเป็นแบบส่วนตัวอันเป็นสิทธิประโยชน์เฉพาะสำหรับสมาชิก

 

5. การใช้บัตร

ในการรับสิทธิประโยชน์ของบัตร สมาชิกจะต้องระบุหมายเลขบัตรสมาชิกของตนในแต่ละครั้งที่สมาชิกขอรับบริการใดๆ ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม และ/หรือแสดงบัตรสมาชิกของตน (ใช้ได้ทั้งบัตรจริง และในรูปแบบดิจิทัล) เมื่อเดินทางมาถึงที่โรงแรม  หากสมาชิกไม่สามารถปฏิบัติตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สมาชิกจะไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์จากทางโปรแกรมได้

 

ในกรณีที่บัตรสมาชิกสูญหายหรือถูกขโมย สมาชิกจะต้องแจ้งผู้บริหารงานโปรแกรม และส่งคำสั่งเพื่อร้องขอบัตรใหม่ในส่วน รับบัตรทางไปรษณีย์ผ่านบัญชีส่วนบุคคลของสมาชิกบนเว็บไซต์ AccorHotels.com

 

6. ความรับผิดชอบของสมาชิก

 

หากสมาชิกละเมิดเงื่อนไขการใช้งาน หรือใช้งานบัตร หรือคะแนนหรือบัตรกำนัลของ Le Club AccorHotels อย่างไม่ถูกต้องหรือเป็นการฉ้อฉล ให้ข้อมูลเท็จ และ/หรือกระทำพฤติกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสีย (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือเป็นการหมิ่นประมาทต่อพนักงานของโรงแรมหรือลูกค้า) อาจส่งผลให้มีการระงับชั่วคราวหรือยุติการเป็นสมาชิกในโปรแกรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือไม่มีการชดเชยใดๆ พร้อมทั้งเพิกถอนคะแนนที่สมาชิกได้รับจากการใช้บัตรด้วย ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อ 12 การระงับหรือการยุติการเป็นสมาชิกนี้ต้องปราศจากอคติต่อสิทธิในการลงมือกระทำของผู้บริหารงานโปรแกรม

 

7. การรับคะแนนโปรแกรม LE CLUB ACCORHOTELS

เมื่อสมาชิกจองการเข้าพักที่มีคุณสมบัติในโรงแรมใดๆ ที่เข้าร่วมโปรแกรม โดยที่สมาชิกเข้าพักแบบมีการชำระเงินอย่างน้อยหนึ่งคืนด้วยตนเอง สมาชิกจะได้รับคะแนนและจำนวนคืนที่ตรงกับการเข้าพักที่มีคุณสมบัตินั้นๆ สะสมไว้ในบัญชีสมาชิกของตน การเข้าพักระหว่างวัน (Day Use) จะสามารถสะสมคะแนนได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นและไม่สามารถสะสมจำนวนคืนที่เข้าพักได้

 

การคำนวณคะแนนจะใช้ผลคะแนนที่เป็นจำนวนเต็มเท่านั้น หากคำนวณตามระดับคะแนนแล้วได้ผลเป็นคะแนนที่มีจุดทศนิยม จำนวนคะแนนที่ได้รับจะถูกปัดเป็นจำนวนเต็มที่ต่ำลงหากทศนิยมน้อยกว่า 5 หากทศนิยมเท่ากับหรือมากกว่า 5 คะแนนจะถูกปัดเป็นจำนวนเต็มที่สูงขึ้น

 

ใบแจ้งหนี้ที่ชำระเงินในสกุลเงินท้องถิ่นที่นอกเหนือจากสกุลเงินยูโรจะมีการแปลงเป็นเงินสกุลยูโรก่อนคำนวณเป็นคะแนน อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้โดยโรงแรม ณ เวลาที่ทำการเช็คเอาท์จะมาจากฐานข้อมูล “Multidevises” (ฐานข้อมูลทางการเงินและเงินตราของของธนาคาร Reuters)

 

คะแนนและจำนวนคืนที่มีคุณสมบัติถือเป็นของสมาชิกแต่ละบุคคลเท่านั้น ไม่สามารถโอนให้กับสมาชิกท่านอื่นได้

 

คะแนนที่ได้รับไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระเงินและไม่มีมูลค่าเป็นเงินตราไม่มีการชำระเงินทดแทนให้ในกรณีที่คะแนนหมดอายุหรือไม่มีการนำไปใช้

 

7.1. ช่องทางสำรองห้องพักที่มีคุณสมบัติ

การเข้าพักที่ทำการจองไว้ในอัตราค่าห้องที่มีคุณสมบัติผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายของ AccorHotels (เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของ AccorHotels, ศูนย์สำรองห้องพักของ AccorHotels หรือจองผ่านโรงแรม) และทางสำนักงานตัวแทนการท่องเที่ยวที่ใช้ GDS (ระบบการจัดจำหน่ายทั่วโลก) ที่เชื่อมต่อไปยังศูนย์สำรองห้องพักของ AccorHotels โดยอัตโนมัติเป็นช่องทางที่สมาชิกสามารถสะสมคะแนนได้

 

อย่างไรก็ตาม การสำรองห้องพักที่มีคุณสมบัติไม่รวมถึง:การเข้าพักที่จองผ่านทางตัวแทนจำหน่าย ผู้ประกอบการทัวร์ หรือตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์บุคคลที่สาม (เช่น Expedia.com Booking.com ฯลฯ) สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนน และไม่ได้รับจำนวนคืนที่มีคุณสมบัติสำหรับสะสมเพื่อรับสถานะ

 

 

7.2. อัตราค่าห้องที่มีคุณสมบัติ

เฉพาะการเข้าพักที่มีการจองล่วงหน้าในอัตราค่าห้องที่มีคุณสมบัติเท่านั้นที่ทำให้สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์จากโปรแกรม

 

อัตราค่าห้องที่มีคุณสมบัติได้แก่ อัตราค่าห้องทั้งหมดอันเป็นอัตราสาธารณะ (Public Rates) อัตราสำหรับองค์กร (Corporate Rates) และอัตราโปรโมชั่น (Promotional Rates) แต่ไม่รวมอัตราดังต่อไปนี้:

 

-       ราคาห้องพักสำหรับการจองเป็นกลุ่ม ในกรณีที่มีการเรียกเก็บทั้งหมดไปที่ผู้จัดการการจอง (ไม่รวมถึงข้อเสนอโปรโมชัน Meeting Planner)

-       อัตราที่เสนอให้กับพนักงานหรือบริษัทพันธมิตร (การท่องเที่ยว ทัวร์ และอื่นๆ ) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อัตราพันธมิตร/อัตราธุรกิจบริการ (Partner/Industry Rates)

-       ราคาห้องพักสำหรับลูกเรือ (สายการบิน สายเรือ หรืออื่นๆ)

-       อัตราสำหรับพนักงาน AccorHotels และพนักงานของบริษัทพันธมิตรและผู้ให้บริการกับกลุ่ม AccorHotels

-       อัตราสำหรับผู้ประกอบการทัวร์

 

7.3. ค่าใช้จ่ายที่มีคุณสมบัติ

ค่าใช้จ่ายที่จ่ายโดยสมาชิกที่เข้าพักจริงดังต่อไปนี้เท่านั้นที่มีคุณสมบัติในการรับคะแนน:

ค่าใช้จ่ายของสมาชิกสำหรับห้องพักสูงสุดสองห้อง ณ โรงแรมเดียวกัน ในวันเดียวกัน (สำหรับห้องพักสูงสุดสองห้องที่มีใบแจ้งหนี้) โดย (1) สมาชิกต้องเป็นผู้เข้าพักในห้องใดห้องหนึ่ง และ (2) ห้องที่สองจะต้องไม่มีสมาชิกท่านอื่นเข้าพัก หากสมาชิกทำการจองสองห้อง สมาชิกจะได้รับคะแนนตามจำนวนห้อง แต่จะนับจำนวนคืนที่มีคุณสมบัติสำหรับห้องของสมาชิกเท่านั้น

ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริการต่างๆ เช่น มินิบาร์ โทรศัพท์ รูมเซอร์วิส โทรทัศน์แบบเสียค่าบริการรับชม ค่าอาหารและเครื่องดื่มของสมาชิกที่ห้องอาหารและบาร์ของโรงแรม

ค่าใช้จ่ายสำหรับการบำบัดด้วยน้ำทะเล (thalassotherapy) และการบริการอาบแช่น้ำแร่ (balneotherapy) ณ Thalassa sea & spa Center ที่ตั้งอยู่ในโรงแรม โดยมีเงื่อนไขว่าสมาชิกต้องเข้าพักที่โรงแรมนั้นๆ

 

หลักการคำนวณคะแนนนั้น ยึดตามจำนวนรวมของค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่มีคุณสมบัติในใบแจ้งหนี้โดยไม่รวมภาษี สมาชิกจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามใบแจ้งหนี้ดังกล่าวที่โรงแรม ซึ่งหมายความว่าการชำระเงินต้องได้รับการยอมรับและไม่มียอดค้างชำระ  ดังนั้น หากสมาชิกระงับการชำระเงินด้วยเช็คหรือสั่งจ่ายเช็คที่มีเงินไม่เพียงพอ หรือมีการปฏิเสธการชำระเงินจากธนาคารที่ออกบัตรเครดิต สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนใดๆ สำหรับการทำธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงไม่ได้รับจำนวนคืนที่มีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นด้วย

 

กฎเกี่ยวกับคุณสมบัติของค่าใช้จ่ายต่อไปนี้อาจแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบพื้นฐานของโรงแรมแต่ละแห่งดังนี้:

- บิสซิเนส เซ็นเตอร์

- ร้านค้าภายในโรงแรม

- ผลิตภัณฑ์และบริการสปา

- ร้านทำผม

- สถานเสริมความงาม

- ค่ากรีนสำหรับการออกรอบที่สนามกอล์ฟ

- ค่าจอดรถ

- ค่าบริการซักรีด

 

ค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่มีคุณสมบัติในการรับคะแนน:

- ค่าใช้จ่ายที่สมาชิกชำระเพิ่มเติม (แม้จะทำการชำระเงินที่โรงแรม) อันเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าพักที่ไม่มีคุณสมบัติ

- ภาษี (โดยเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่ม) ค่าทิป ค่าโดยสารรถแท็กซี่ ค่าบริการรถรับส่งไปยังหรือจากโรงแรม ค่าธรรมเนียมสำหรับการบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

- การตัดยอดที่ชำระไว้ล่วงหน้า

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการจัดงานสัมมนาของบริษัท การจัดเลี้ยงหรือการจัดงานอื่นๆ รวมทั้งการจัดงานส่วนตัว ที่สมาชิกเป็นผู้ชำระเงินทั้งหมด (ยกเว้นข้อเสนอโปรโมชัน Meeting Planner)

- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมดที่ไม่ได้ระบุไว้โดยเฉพาะว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่มีคุณสมบัติ

 

 

 

7.4. ระดับคะแนนรางวัล

โปรแกรมมีระดับสถานะการเป็นสมาชิกอยู่สี่ระดับ ซึ่งได้มาจากจำนวนคืนที่มีคุณสมบัติหรือคะแนนสถานะ ประกอบด้วยClassic, Silver, Gold และ Platinum

 

แต่ละระดับสถานะมีลำดับขั้นของคะแนนรางวัลต่างกันออกไปดังที่แสดงในตารางด้านล่าง โดยจะคำนวณจากการใช้จ่ายที่มีคุณสมบัติทุกๆ สิบยูโร

           

ต่อการใช้จ่ายที่มีคุณสมบัติ 10 ยูโร

 

ระดับสถานะ

คะแนนรางวัลที่ได้จากแบรนด์โรงแรมที่เข้าร่วม (ไม่รวม MAMA SHELTER, ADAGIO, ADAGIO ACCESS, IBIS* และ IBIS STYLES)

คะแนนรางวัลที่ได้จาก MAMA SHELTER, IBIS* และ IBIS STYLES

คะแนนรางวัลที่ได้จาก ADAGIO (ไม่รวม ADAGIO ACCESS)

คะแนนรางวัลที่ได้จาก ADAGIO ACCESS

CLASSIC

25

12,5

10

5

SILVER

31

15,5

12,5

6,25

GOLD

37

18,5

15

7,5

PLATINUM

44

22

17,5

8,75

 

 

 

*โรงแรมที่ดำเนินการภายใต้แบรนด์ ibis budget ไม่ได้เข้าร่วมในโปรแกรมนี้ (ดูรายชื่อของโรงแรมและแบรนด์ที่เข้าร่วมและไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม)

 

ลำดับขั้นของคะแนนที่ Thalassa sea & spa จะเป็นไปตามระดับของโรงแรมที่สมาชิกเข้าพัก

 

หากสถานะของสมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการเข้าพักและก่อนการเช็คเอาท์ ทางโปรแกรมจะถือเอาสถานะ ณ วันที่ทำการเช็คเอาท์เป็นหลัก สำหรับการเข้าพักติดต่อกันหลายคืน สมาชิกจะได้รับคะแนนเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเมื่อทำการชำระเงินเต็มจำนวนตามที่เรียกเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

 

 

7.5 การได้รับคะแนนรางวัลจากแบรนด์พันธมิตร

สมาชิกยังสามารถสะสมคะแนนรางวัลผ่านทางโปรแกรมพันธมิตรได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของพันธมิตรแต่ละองค์กร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนของ “Le Club AccorHotels” บนเว็บไซต์ AccorHotels.com

 

7.6 ข้อเสนอพิเศษและกิจกรรมโปรโมชั่น

สมาชิกยังสามารถสะสมคะแนนรางวัลได้เมื่อเข้าร่วมในข้อเสนอพิเศษหรือกิจกรรมโปรโมชั่นที่ดำเนินการโดยทางโปรแกรม ในกรณีนี้ การรับคะแนนรางวัลจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเฉพาะที่นำมาใช้กับแต่ละข้อเสนอหรือกิจกรรมตามที่แจ้งให้สมาชิกทราบ

 

7.7 อายุของคะแนนรางวัล

คะแนนรางวัลมีอายุการใช้งาน 365 วัน นับจากวันที่มีการให้คะแนน สำหรับคะแนนรางวัลที่สะสมจากการเข้าพักในโรงแรมหรือโรงแรมพันธมิตรที่ร่วมโปรแกรม ให้เริ่มนับอายุการใช้งานจากวันที่เช็คเอาท์

 

อายุการใช้งานของคะแนนรางวัลที่สมาชิกสะสมไว้นั้นจะได้รับการต่ออายุไปอีก 365 วันในแต่ละครั้งที่สมาชิกทำการเข้าพักในที่มีคุณสมบัติในการสะสมคะแนนที่โรงแรมหรือโรงแรมพันธมิตรที่ร่วมโปรแกรม

 

หากสมาชิกไม่ได้เข้าพักในโรงแรมหรือโรงแรมพันธมิตรที่เข้าร่วมโปรแกรมและมอบสิทธิในการรับคะแนนรางวัลภายในเวลา 365 วันติดต่อกัน สมาชิกจะสูญเสียคะแนนรางวัลทั้งหมดในบัญชีของสมาชิกไป โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่สามารถทำการเรียกคืน หรือโอนคะแนนรางวัลเหล่านี้ได้

 

7.8 ระดับคะแนนสถานะ

ตารางทางด้านล่างแสดงระดับในการรับคะแนนสถานะโดยอ้างอิงจากการใช้จ่ายที่มีคุณสมบัติ ทุกๆ 10 ยูโร

 

ต่อการใช้จ่ายที่มีคุณสมบัติ 10 ยูโร

 

ระดับสถานะ

คะแนนสถานะที่ได้จากแบรนด์โรงแรมที่เข้าร่วม (ไม่รวม MAMA SHELTER, ADAGIO, ADAGIO ACCESS, IBIS* และ IBIS STYLES)

คะแนนสถานะที่ได้จาก MAMA SHELTER, IBIS* และ IBIS STYLES

คะแนนสถานะที่ได้จาก ADAGIO (ไม่รวม ADAGIO ACCESS)

คะแนนสถานะที่ได้จาก ADAGIO ACCESS

CLASSIC

25

12.5

10

5

SILVER

GOLD

PLATINUM

*โรงแรมที่ดำเนินการภายใต้แบรนด์ ibis budget ไม่ได้เข้าร่วมในโปรแกรมนี้ (ดูรายชื่อของโรงแรมและแบรนด์ที่เข้าร่วมและไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม)

 

คะแนนสถานะสามารถใช้งานได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของแต่ละปีที่ได้รับคะแนนนั้นๆ มา

 

8. สถานะ

สมาชิกจะเลื่อนระดับขึ้นไปในสถานะที่สูงขึ้นเมื่อสมาชิกมีจำนวนคืนที่มีคุณสมบัติหรือคะแนนสถานะครบตามเงื่อนไขที่ระบุทางด้านล่าง

 

 

สถานะ

จำนวนคืนที่มีคุณสมบัติ

จำนวนคะแนนสถานะ

SILVER

10

2,000

GOLD

30

7,000

PLATINUM

60

14,000

 

จำนวนคืนที่มีคุณสมบัติและคะแนนสถานะของสมาชิกตามรอบปีปฏิทินที่ผ่านมาจะได้รับการประเมินเมื่อเริ่มต้นปีใหม่ในแต่ละปี:

-       หากในระหว่างรอบปีปฏิทินที่ผ่านมา สมาชิกมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขในการรักษาระดับสถานะเดิม หรือได้รับสถานะที่สูงขึ้น สมาชิกจะยังสามารถคงสถานะเดิมไว้ได้ในรอบปีปัจจุบัน

-       หากในระหว่างรอบปีปฏิทินที่ผ่านมา สมาชิกไม่สามารถรักษาคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการรักษาสถานะเดิมของตนไว้ได้ สถานะของสมาชิกจะถูกปรับตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงในรอบปีที่ผ่านมาตามลำดับขั้นที่ระบุในตารางข้างต้น

 

จำนวนคืนที่มีคุณสมบัติและคะแนนสถานะจะถูกล้างเป็นศูนย์ ณ วันที่ 1 มกราคมของทุกปี

 

การใช้คะแนนรางวัลไม่ส่งผลต่อการรักษาไว้หรือการเปลี่ยนแปลงสถานะ

 

เพื่อเป็นการรองรับมาตรการการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ สถานะของสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2016 จะได้รับการคงไว้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2017 เพื่อให้กฏการรับสถานะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2017 เป็นต้นไป กิจกรรมทั้งหมดของสมาชิกตลอดปี 2016 จะไม่ได้รับการพิจารณาสำหรับการเลื่อนสถานะให้สูงขึ้นในปี 2017

 

9. สิทธิประโยชน์และบริการที่มอบให้แก่สมาชิก

นอกเหนือจากการรับคะแนนสะสม สมาชิกที่มีสถานะในระดับ Silver หรือสูงกว่า จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามระดับสถานะการเป็นสมาชิกด้วย

 

เฉพาะสมาชิกผู้ถือบัตรเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับบัตรสะสมคะแนน

 

สิทธิประโยชน์เหล่านี้จะมอบให้แก่สมาชิกเมื่อสมาชิกทำการเข้าพักที่มีคุณสมบัติสำหรับการสะสมคะแนน

 

รายละเอียดของสิทธิประโยชน์เหล่านี้ทั้งหมดบรรยายไว้ในส่วน “Le Club AccorHotels” บนเว็บไซต์ AccorHotels.com

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรับประกันห้องพักว่างก่อนที่สมาชิกจะมาถึงจะเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

-       การรับประกันครอบคลุมเฉพาะห้องพักว่างเท่านั้น มิได้เจาะจงถึงประเภทของห้องพัก

-       การจองห้องพักสำหรับสมาชิกต้องดำเนินการก่อนเวลาเที่ยงวัน (ตามเวลาท้องถิ่นของโรงแรม) อย่างน้อยสามวัน (สำหรับผู้ถือบัตร Gold) หรือสองวัน (สำหรับผู้ถือบัตร Platinum) ก่อนวันที่จะมาถึง

-       สมาชิกต้องทำการขอการรับประกันในขณะที่ทำการจอง

-       ในโรงแรมที่อยู่ในประเภท รีสอร์ท การรับประกันห้องพักว่างจะสามารถใช้ได้กับเฉพาะการเข้าพักอย่างน้อยเจ็ดคืน

-       การรับประกันนี้สามารถใช้ได้กับการเข้าพักที่จองผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายของ AccorHotels ที่มีการชำระเงินในอัตรามาตรฐานหรือเต็มจำนวน (ไม่รวมโปรโมชั่นหรือส่วนลด) และสำหรับหนึ่งห้องเท่านั้น (ห้องของสมาชิก)สำหรับการจองที่มีจำนวนหลายห้องการรับประกันนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับห้องพักที่ทำการจองเพิ่มติม

-       หากทางโรแรมไม่สามารถรับประกันห้องว่างได้ ทางโรงแรม จะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการหาที่พักในโรงแรมของ AccorHotels อื่นๆ ที่ใกล้เคียง หรือในโรงแรมใดๆ ที่เทียบเท่ากัน หากสมาชิกย้ายเข้าพักในโรงแรมที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม AccorHotels ทางโรงแรม จะต้องทำการคืนเงินให้แก่สมาชิกในจำนวนส่วนต่างของค่าใช้จ่ายในคืนแรกและค่าขนส่งที่เกี่ยวข้อง เมื่อสมาชิกนำใบแจ้งหนี้ในการเข้าพักที่เกี่ยวข้องมาแสดง ในกรณีนี้ ให้ถือว่าค่าใช้จ่ายในคืนดังกล่าว (ในราคาที่จ่ายโดยสมาชิก และส่วนต่างเพิ่มเติมที่เบิกจ่ายจากโรงแรม) มีคุณสมบัติในการสะสมคะแนนและจำนวนคืนที่มีคุณสมบัติ

-       การรับประกันห้องว่างนี้สามารถใช้ได้ที่โรงแรม Sofitel, Pullman, MGallery, Grand Mercure, The Sebel, Mama Shelter, Novotel, Novotel Suites, Mercure, ibis and ibis Styles ไม่รวมแบรนด์และโรงแรมที่ระบุไว้ว่าเป็นข้อยกเว้น

-       การรับประกันห้องว่างไม่สามารถใช้ได้กับวันที่ที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะ ปฏิทินอย่างเป็นทางการของวันที่ไม่สามารถรับประกันจำนวนห้องว่างได้นั้นสามารถดูได้ที่ AccorHotels.com ซึ่งจะได้รับการอัปเดตเป็นประจำ สมาชิกต้องทำการตรวจสอบวันที่เหล่านี้ก่อนทำการจองห้องพักที่ต้องการใช้สิทธิในการรับประกันห้องว่าง (ดูวันที่ที่ไม่ให้สิทธิประโยชน์)

 

10. การแปลงคะแนนรางวัล

เมื่อคะแนนรางวัลของสมาชิกถูกสะสมมาจนถึงระดับหนึ่ง ก็จะสามารถแปลงเป็นรางวัลได้โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อธิบายไว้ในส่วน“Le Club AccorHotels” บนเว็บไซต์ AccorHotels.com

 

สามารถแลกรางวัลเป็นบัตรกำนัลโรงแรมของ Le Club AccorHotels, บัตรกำนัลพันธมิตรของ Le Club AccorHotels หรือคะแนนจากโปรแกรมสะสมคะแนนของพันธมิตรอื่นๆ ในรูปแบบไมล์ของสายการบินก็ได้

 

คะแนนรางวัลเป็นคะแนนเฉพาะบุคคลและไม่สามารถโอนได้ สามารถนำคะแนนมาใช้ในการจองห้องพักบน AccorHotels.com เว็บไซต์ของแบรนด์ AccorHotels ที่ร่วมในโปรแกรม และศูนย์สำรองห้องพักทางโทรศัพท์ได้โดยตรง

 

บัตรกำนัลโรงแรมของ Le Club AccorHotels สามารถใช้ได้ในระหว่างการเข้าพักโรงแรมที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การรับคะแนนหรือการใช้จ่ายที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การรับคะแนน พันธมิตรที่เข้าร่วมโปรแกรม Le Club AccorHotels จะไม่รับบัตรกำนัลเหล่านี้ การชำระค่าบริการ หรือทำการจองห้องพักโดยชำระเงินบางส่วนหรือทั้งหมดโดยใช้บัตรกำนัลของ Le Club AccorHotels นั้นไม่มีคุณสมบัติในการรับคะแนนสะสม แต่สามารถสะสมจำนวนคืนที่มีคุณสมบัติได้หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดทั่วไปในการใช้งานของทางโปรแกรม

 

บัตรกำนัลพันธมิตรของ Le Club AccorHotels จะไม่สามารถใช้ได้กับโรงแรมที่ร่วมในโปรแกรม

 

บัตรกำนัล Le Club AccorHotels ไม่สามารถใช้ได้ในโรงแรมที่เป็นพันธมิตรของโปรแกรมแต่ไม่ได้ดำเนินงานภายใต้แบรนด์ AccorHotels

 

บัตรกำนัลของโรงแรม Le Club สามารถโอนได้และไม่มีการระบุชื่อผู้ถือบัตร บัตรกำนัลจึงสามารถใช้โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกที่แลกคะแนนรางวัลของตน อย่างไรก็ตาม ห้ามขายบัตรกำนัลของโรงแรม Le Club AccorHotels ให้แก่บุคคลอื่น ไม่ว่าในกรณีใดและในราคาเท่าใดก็ตาม

 

ในกรณีที่ของรางวัลมีความเกี่ยวข้องกับบริการของพันธมิตรสมาชิกต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทั่วไปที่กำหนดไว้โดยพันธมิตรผู้ให้บริการนั้นๆเพื่อรับของรางวัล อาจมีข้อจำกัดบางประการ (วันที่ระยะเวลา ฯลฯ) ทั้งนี้ เป็นความรับผิดชอบของสมาชิกในการติดต่อพันธมิตรเพื่อขอรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดดังกล่าวการแปลงคะแนนเป็นรางวัลของพันธมิตร (เช่นการสะสมไมล์ของสายการบิน) เป็นคะแนนเฉพาะบุคคลของสมาชิกแต่ละท่าน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดโดยพันธมิตร

 

คะแนนรางวัลที่โอนไปเป็นคะแนนสะสมของพันธมิตร (เช่น คะแนนหรือไมล์สายการบินของโปรแกรมสมาชิกอื่น) เป็นการโอนที่ระบุชื่อโดยเคร่งครัดและอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดโดยพันธมิตร

 

 

11. ข้อสอบถามเกี่ยวกับบัญชีสมาชิก

11.1. การยื่นคำร้องสำหรับโรงแรมในเครือข่ายที่เข้าร่วมโปรแกรม

หากสมาชิกพบว่าตนไม่ได้รับคะแนนตามตามสิทธิ์ที่สมควรได้รับหลังจากการเข้าพักในโรงแรมที่เข้าร่วมโปรแกรมเป็นเวลา 7 วันหรือมากกว่านั้น สมาชิกสามารถยื่นคำร้องให้ทำการปรับคะแนนได้ภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังการเข้าพักดังกล่าว (นับจากวันเช็คเอาท์) ในการยื่นคำร้อง สมาชิกต้องดำเนินการกรอกแบบฟอร์มคำร้องในส่วน ไม่ได้รับคะแนนสะสมหลังการเข้าพักซึ่งอยู่ใต้แถบ ความช่วยเหลือในบัญชีออนไลน์ของสมาชิกบนเว็บไซต์ AccorHotels.com

 

สมาชิกต้องแนบสำเนาใบแจ้งหนี้ที่ชำระเงินเต็มจำนวนแล้วจากโรงแรมที่เกี่ยวข้อง โดยต้องไม่มีการขีดเขียนด้วยลายมือเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ และต้องอยู่ในรูปแบบที่ร่างไว้โดยทางโรงแรมเท่านั้น การให้คะแนนนั้นจะสามารถกระทำได้ก็ต่อเมื่อชื่อที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ตรงกับชื่อของสมาชิกผู้ยื่นคำร้องเท่านั้น

 

เมื่อคำร้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว สมาชิกจะได้รับคะแนนรางวัลที่ถูกต้องในบัญชีของตน พร้อมด้วยคะแนนสถานะสำหรับรอบปีที่ทำการเข้าพัก หากการปรับให้คะแนนสถานะที่ถูกต้องในกรณีนี้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับสถานะของสมาชิกตามกฎที่ระบุไว้ในข้อ 8 ข้างต้น สมาชิกจะอยู่ในสถานะใหม่นั้นๆ ไปจนหมดรอบปีปฏิทิน คะแนนรางวัลที่สมาชิกได้รับก่อนทำการแก้ไขดังกล่าวจะได้รับการคำนวณใหม่เป็นลำดับ 

หากสมาชิกได้รับการปฏิเสธในการให้คะแนนหรือมอบสิทธิประโยชน์ตามระดับสถานะการเป็นสมาชิก

ผู้บริหารงานของโปรแกรมจะมีหน้าที่จำกัดในการบันทึกคะแนนในบัญชีของสมาชิกให้ถูกต้องเท่านั้น

 

11.2 การยื่นคำร้องกับพันธมิตร

สำหรับข้อสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสะสมคะแนนรางวัลที่ได้รับจากโปรแกรมพันธมิตร หรือการใช้บัตรกำนัลพันธมิตรของ Le Club AccorHotels  สมาชิกต้องดำเนินการยื่นคำร้องโดยใช้แบบฟอร์มในส่วน ไม่ได้รับคะแนนสะสมจากพันธมิตรผ่านทาง ความช่วยเหลือในบัญชีออนไลน์ของสมาชิกที่ AccorHotels.com พร้อมแนบเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 

สมาชิกต้องรออย่างน้อย 6 สัปดาห์นับจากวันที่ได้รับการบริการโดยพันธมิตรก่อนที่จะส่งคำร้องดังกล่าว ข้อจำกัดในระยะเวลาที่สามารถยื่นคำร้องหลังจากได้รับการบริการนั้นอาจแตกต่างกันไปตามพันธมิตรแต่ละราย สมาชิกสามารถดูรายละเอียดได้ในส่วน Le Club AccorHotels บน AccorHotels.com

 

การให้คะแนนรางวัลนั้นจะสามารถกระทำได้ก็ต่อเมื่อชื่อที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ตรงกับชื่อของสมาชิกผู้ถือบัตร Le Club AccorHotels ที่ยื่นคำร้องเท่านั้น

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารงานโปรแกรมจะสิ้นสุดลงเมื่อคำขอให้แปลงคะแนนรางวัลได้รับการยืนยันจากโปรแกรมพันธมิตร สำหรับการแปลงคะแนนรางวัลให้เป็นคะแนนของโปรแกรมสมาชิกอื่นหรือไมล์สายการบิน อย่างไรก็ตาม หากคะแนนรางวัลถูกหักจากบัญชีของสมาชิกแล้ว แต่สมาชิกยังไม่ได้รับคะแนนหรือไมล์สายการบินเพิ่มไปในบัญชีโปรแกรมพันธมิตรภายใน 6 สัปดาห์ สมาชิกสามารถติดต่อผู้บริหารงานของโปรแกรมพันธมิตรภายในระยะเวลาที่โปรแกรมดังกล่าวกำหนดได้

 

12. การระงับหรือการยุติข้อกำหนดและขั้นตอนการดำเนินการ

 

12.1. การยุติโดยสมาชิก

สมาชิกอาจตัดสินใจถอนตัวจากโปรแกรมได้ตลอดเวลา สมาชิกสามารถยุติสถานะสมาชิกภาพของตนได้โดยการส่งอีเมล์ที่ระบุความจำนงที่จะยุติการเป็นสมาชิกในโปรแกรมโดยไปที่หน้าความช่วยเหลือหรือลิงก์ ติดต่อเราบนเว็บไซต์ AccorHotels.com

 

12.2. การระงับหรือการยุติโดยผู้บริหารงานของโปรแกรม

การฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานโปรแกรมโดยสมาชิกที่ใช้บัตร Le Club AccorHotels อาจถูกดำเนินการต่อไปนี้ตามดุลยพินิจของผู้บริหารงานโปรแกรม:

-           นำไปสู่การระงับชั่วคราวต่อการเป็นสมาชิกของบุคคลเป็นระยะเวลาหนึ่งๆ ตามที่ผู้บริหารงานโปรแกรมตัดสินใจ ซึ่งไม่เกินสาม (3) เดือน (ระยะเวลาการระงับ)

-           ถูกลงโทษโดยยุติการเป็นสมาชิก ซึ่งจะเป็นการยกเลิกบัตรและสิทธิประโยชน์ การปิดบัญชี และการยกเลิกคะแนนสะสมโดยทันที โดยสมาชิกจะไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องให้มีการชดเชยไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

 

12.3. ผลของการระงับการเป็นสมาชิก

ในระหว่างการระงับการเป็นสมาชิก สมาชิกจะไม่สามารถสะสมคะแนน หรือจำนวนคืนที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุในข้อ 7 ไม่สามารถอ้างสิทธิ์ในสิทธิประโยชน์และ

บริการที่มีสำหรับสมาชิก ตามที่ระบุในข้อ 9 หรือไม่สามารถแปลงคะแนนของตนตามที่ระบุในข้อ 10 ในที่นี้ได้

 

ในระหว่างระยะเวลาการระงับการเป็นสมาชิกซึ่งยังไม่ถึงวันสิ้นสุดของระยะเวลาการระงับ ผู้บริหารงานโปรแกรมสามารถตัดสินใจดังนี้:

 

-           ยกเลิกการระงับ ในกรณีนี้สมาชิกสามารถรับสิทธิประโยชน์และบริการที่มีสำหรับสมาชิก และแปลงคะแนนรางวัล

ของตนได้อีกครั้งหรือ

-           ออกคำสั่งให้มีการยุติการเป็นสมาชิกโดยสอดคล้องตามข้อกำหนดในบทความ 12 ในที่นี้

 

 

12.4 ผลของการยุติการเป็นสมาชิก

เมื่อใดก็ตามที่การเป็นสมาชิกยุติลง จะหมายถึงการถอดถอนสมาชิกออกจากโปรแกรมโดยสิ้นเชิง และถือเป็นการสิ้นสุดข้อผูกพันใดๆ ระหว่างผู้บริหารงานของโปรแกรมและสมาชิก การถอดถอนจากการเป็นสมาชิกยังส่งผลให้มีการลบคะแนนสะสมทั้งหมด ณ วันที่มีการยุติการเป็นสมาชิกด้วย

 

13. การสื่อสารของโปรแกรม

สมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกในโปรแกรมของตน (รวมถึงยอดคะแนนคงเหลือ จำนวนคืนที่มีคุณสมบัติ และการดำเนินการในบัญชีสมาชิก) ผ่านทางบัญชีลูกค้าของตนบนเว็บไซต์ AccorHotels.com ตามข้อ 4.1 สมาชิกรับทราบดีว่าในการเป็นสมาชิกของโปรแกรม สมาชิกตกลงที่จะรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการให้บริการที่มอบให้โดยทางโปรแกรม (ข้อความแจ้งข้อมูลข่าวสาร รายงานคะแนน ฯลฯ) หากสมาชิกไม่ประสงค์ที่จะได้รับข้อมูลซึ่งถือว่าจำเป็นสำหรับการดำเนินงานของโปรแกรมอีกต่อไป สมาชิกจะต้องออกจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของโปรแกรม (ดูขั้นตอนการยุติการเป็นสมาชิกที่อธิบายไว้ในข้อ 12.1) สมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมโปรแกรม ยังต้องยอมรับข้อมูลเชิงพาณิชย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางทางอีเมล์ที่ส่งจากทางโปรแกรมรวมถึงโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกเท่านั้น หากสมาชิกไม่ประสงค์จะรับการสื่อสารในเชิงพาณิชย์อีกต่อไป สมาชิกสามารถทำการยกเลิกการรับข่าวสารเชิงพาณิชย์ได้ทุกเมื่อโดยการคลิกที่ลิงก์ยกเลิกการรับข่าวสารที่ส่วนท้ายของอีเมล์หรือผ่านทางบัญชีส่วนตัวของสมาชิก การดำเนินการยกเลิกการรับข่าวสารเชิงพาณิชย์นี้จะไม่มีผลต่อการเป็นสมาชิก

 

สมาชิกจะต้องแจ้งให้โปรแกรมรับทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับที่อยู่อีเมล์หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์ ชื่อ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ผ่านบัญชีส่วนตัวของตน

 

14. การปกป้องคุ้มครองข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกจะถูกรวบรวมโดย Accor SA (สำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 82 rue Henri Farman, 92013 Issy-les-Moulineaux, France) Accor SA เป็นผู้รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลเหล่านี้ โดยเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานและการจัดการของโปรแกรม (สมาชิกภาพและคำร้อง)ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับการใช้งานโดย Accor SA และบริษัทในเครือ (รวมทั้ง PROFID SAS ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานของโปรแกรม) พันธมิตรทางการค้าและหุ้นส่วนการค้าที่ทำสัญญาร่วมกัน (ผู้ให้บริการ พันธมิตร และโรงแรม)

ข้อมูลนี้ได้รับการคุ้มครองตามที่อธิบายไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

 

โปรดทราบว่าอาจมีการถ่ายโอนข้อมูลของสมาชิก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นไปยังผู้รับที่อยู่ในประเทศนอกสหภาพยุโรปซึ่งอาจไม่มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระดับเดียวกัน ตัวอย่างเช่น:

-           โปรแกรมสะสมคะแนนของพันธมิตรหรือสายการบินที่สมาชิกเลือก สำหรับการโอนคะแนนหรือไมล์สะสมและการจัดการคำร้อง ท่านสามารถดูรายชื่อของบริษัทเหล่านี้ได้ในส่วน “Le Club AccorHotels” บน AccorHotels.com การโอนข้อมูลซึ่งสมาชิกให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งสำหรับการโอนแต่ละรายการดังกล่าวนี้ มีความจำเป็นในการดำเนินการโอนคะแนนหรือไมล์ตามที่ท่านร้องขอ

-           หน่วยงานและโรงแรมในกลุ่ม AccorHotels เนื่องจากต้องมีการดำเนินการถ่ายโอนเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาที่ทำการตกลงไว้ระหว่างสมาชิกและผู้ควบคุมข้อมูล

-           สำหรับสมาชิกในประเทศสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จะมีการดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอกที่มีศูนย์บริการทางโทรศัพท์ซึ่งดำเนินการจัดการตามคำร้องของสมาชิกในขอบเขตการดำเนินงานที่ตนได้รับมอบหมายในเม็กซิโกและออสเตรเลียตามลำดับ การส่งข้อมูลจะอยู่ภายในข้อตกลงการส่งผ่านข้อมูลข้ามประเทศ

 

นอกจากนี้ Accor SA ยังประมวลผลข้อมูลในลักษณะส่วนบุคคลเพื่อป้องกันและจัดการกรณีที่มีความผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการหรือมีการรับหรือใช้คะแนน ข้อมูลที่ถูกรวบรวมตามบริบทนี้ เป็นข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับอนุญาตของ Accor SA ผู้ให้บริการของ Accor SA และในกรณีที่จำเป็นจะรวมถึงพันธมิตรโปรแกรมสะสมคะแนนและผู้จัดการของโรงแรมซึ่งเกี่ยวข้องกับความผิดปกตินั้นๆ   สมาชิกจะได้รับจดหมายแจ้งหากพบว่ามีกรณีผิดปกติเกี่ยวกับสมาชิกเกิดขึ้น

 

ในการปฏิบัติตามกฎหมายของฝรั่งเศสลงวันที่ 6 มกราคม 1978 เกี่ยวกับกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูล สมาชิกมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึง สอบถาม และแก้ไขข้อมูลใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับตนเอง รวมถึงมีสิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้ตามเหตุผลอันสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อจุดประสงค์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อใช้สิทธิ์ดังกล่าว สมาชิกสามารถติดต่อได้ที่ data.privacy@accor.com

 

15. การยอมรับเงื่อนไขการใช้งานทั่วไปของโปรแกรม ข้อตกลงในการฟ้องร้องคดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การเข้าร่วมโปรแกรมถือเป็นการยอมรับโดยสมาชิกซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมโดยไม่มีการสงวนสิทธิ์ใดๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้เหนือข้อความใดๆ ที่มีมาก่อนหน้า

ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งระหว่างสมาชิกและ PRO-FID SAS อันเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรแกรม จะถือว่าสมาชิกรับทราบแล้วว่าตนสามารถอุทธรณ์ให้ดำเนินการกระบวนการไกล่เกลี่ยหรือวิธีการทำความตกลงในรูปแบบอื่นได้ ในกรณีทีไม่มีการแก้ไขไกล่เกลี่ยฉันท์มิตรภายในหกสิบวันนับจากวันที่อ้างอิงของฝ่ายบริการลูกค้า สมาชิกสามารถอุทธรณ์ต่อผู้ไกล่เกลี่ยด้านการท่องเที่ยวและการเดินทาง โดยไม่เกินสิบสองเดือนหลังจากที่มีคำร้องเรียนครั้งแรก ข้อมูลติดต่อผู้ไกล่เกลี่ยและวิธีการอ้างอิงมีอยู่ที่ส่วน "ความช่วยเหลือ"

ข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรแกรมอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายฝรั่งเศส โดยไม่ขัดกับบทบัญญัติความคุ้มครองที่อาจมีผลบังคับใช้ในประเทศภูมิลำเนาของผู้บริโภค

 

16. ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับโปรแกรม Le Club AccorHotels โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการเพิ่มเติมโดยโรงแรมแต่ละแห่งที่เข้าร่วมโปรแกรม สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากพันธมิตร และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบัตรกำนัลของ Le Club AccorHotels มีระบุอยู่ในส่วนของ Le Club AccorHotels บนเว็บไซต์ AccorHotels.com