Twój status

Twoje punkty

Pozostało punktów lub nocy
w hotelu uczestniczącym w programie,
aby otrzymać kartę

INFORMACJE PRAWNE

Wydawca:

ACCOR SA, Spółka akcyjna z kapitałem w wysokości 870 366 459 euro, z siedzibą pod adresem 82 rue Henri Farman, CS20077, 92445 Issy-les-Moulineaux, Francja, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym miasta Paryża pod numerem RCS PARIS B 602 036 444, wspólnotowy numer identyfikacji podatkowej FR 93 602 036 444, wpisana do rejestru biur podróży i innych operatorów turystycznych pod numerem IM091100035,

Tel.: +33 (0)1 45 38 86 00

Dyrektor publikacji: Emanuel Baudart

Host:

ONLINE SAS, filia grupy Iliad,
BP 438
75366 PARYŻ CEDEX 08
FRANCJA
Tel.: 0899 173 788 (1,35€ za połączenie, a następnie 0,34€/min.)

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA APLIKACJI PLACES BY LE CLUB ACCORHOTELS

Firma Accor, spółka akcyjna z siedzibą pod adresem 82 rue Henri Farman, CS20077, 92445 Issy-les-Moulineaux, Francja, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym miasta Paryża pod numerem B 602 036 444 (dalej „AccorHotels”), jest wydawcą aplikacji o nazwie Places by Le Club AccorHotels, dostępnej w sieci społecznościowej Facebook lub za pośrednictwem specjalnej aplikacji mobilnej, która umożliwia uczestnikom programu lojalnościowego Le Club AccorHotels zdobywanie punktów Rewards (dalej „Aplikacja”) zgodnie z postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania.

1 DEFINICJE

AccorHotels: ma znaczenie określone na wstępie niniejszego regulaminu.

Aplikacja: ma znaczenie określone na wstępie niniejszego regulaminu.

Odznaka: nagroda przyznawana Użytkownikowi w zamian za przeprowadzane meldunki Check-in Places, zatwierdzone w sposób określony w poniższym artykule 4. Odznaki są przekazywane w sposób określony w rozdziale Tabela odznak.

Tabela odznak: dokument, w którym wymienione zostały dostępne Odznaki oraz dla każdej z nich - obowiązujące warunki uzyskania oraz liczba Punkty Rewards przyznawanych jego Członkowi w przypadku uzyskania Odznaki. Dokument ten jest dostępny w Aplikacji i na witrynie https://www.accorhotels.com/pl/leclub/places.shtml.

Ogólne warunki użytkowania: niniejsze Ogólne warunki użytkowania aplikacji Places by Le Club AccorHotels.

Meldunek Check-in Places: działanie polegające na geolokalizacji za pośrednictwem Aplikacji podczas pobytu kwalifikowanego lub na przesłaniu informacji dotyczących pobytu kwalifikowanego po jego zakończeniu.

Konto programu Le Club AccorHotels: osobiste konto każdego z Uczestników, na którym naliczane są Punkty Rewards.

Konto Places: ma znaczenie wymienione w artykule 3.

Ogólne Warunki Użytkowania Programu Le Club AccorHotels: Ogólne warunki użytkowania programu lojalnościowego Le Club AccorHotels, obowiązujące jego Członków.

Członek: każda osoba, która przystąpiła do programu lojalnościowego Le Club AccorHotels, akceptując obowiązujące Ogólne warunki użytkowania programu Le Club AccorHotels i która dysponuje numerem karty programu lojalnościowego Le Club AccorHotels. Wszystkie inne rodzaje kart (karty abonamentowe, karta Accor Favorite Guest Business, karta Ibis Business itd.) nie umożliwiają zgodnie z ogólnymi warunkami programu uzyskania statusu jego Członka, czyli nie dają prawa do korzystania z Aplikacji.

Punkty Rewards: oznacza jednostkę generowaną zazwyczaj przez Członka programu zgodnie z obowiązującymi stawkami po zakończeniu pobytu kwalifikowanego w hotelu biorącym udział w Programie na podstawie postanowień Ogólnych Warunków Użytkowania Programu Le Club AccorHotels. Punkty Rewards uzyskane za pośrednictwem Aplikacji podlegają wszystkim warunkom określonym w Ogólnych Warunkach Użytkowania Programu Le Club AccorHotels, w szczególności jeśli chodzi o okres ich obowiązywania.

Hotele uczestniczące w programie: wszystkie placówki hotelowe należące do sieci grupy AccorHotels, biorące udział w programie lojalnościowym Le Club AccorHotels, określone w Ogólnych warunkach użytkowania programu Le Club AccorHotels. Przypomina się, że hotele nienależące do sieci AccorHotels, których usługi są dystrybuowane na witrynie www.accorhotels.com lub za pośrednictwem aplikacji na urządzenia mobilne AccorHotels i które mogą być partnerami programu Le Club AccorHotels, nie są Hotelami uczestniczącymi w programie.

Pobyt kwalifikowany: pobyt w Hotelu uczestniczącym w programie, umożliwiający Użytkownikowi przeprowadzenie meldunku Check-in Places. Za pobyty kwalifikowane uważane są jedynie pobyty przeprowadzone w Hotelach uczestniczących w programie, umożliwiające zdobywanie Punkty Rewards zgodnie z postanowieniami Ogólnych warunków programu Le Club AccorHotels. Kwalifikujący się nocleg to wyłącznie nocleg spędzony przez Członka Programu w hotelu w ramach pobytu zarezerwowany przez jeden z kanałów dystrybucji, uprawniających do zdobywania Punkty Rewards.

Użytkownik: każdy Członek programu, który zarejestrował się i dysponuje Kontem Places, zgodnie z postanowieniami artykułu 3.

2 PRZEDMIOT I AKCEPTACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA

Przedmiotem niniejszych Ogólnych warunków użytkowania jest określenie warunków, zgodnie z którymi AccorHotels udostępnia Aplikację oraz na których podstawie Uczestnicy z niej korzystają. Jakiekolwiek wykorzystanie Aplikacji jest uzależnione od zaakceptowania postanowień niniejszych Ogólnych warunków użytkowania bez żadnych zastrzeżeń. Postanowienia Ogólnych warunków użytkowania obowiązują zarówno firmę AccorHotels, jak i Użytkowników. Ogólne warunki użytkowania stanowią całość umowy zawieranej przez Użytkowników z firmą AccorHotels w odniesieniu do Aplikacji.

Jakiekolwiek wykorzystanie Aplikacji jest uzależnione od zaakceptowania postanowień niniejszych Ogólnych warunków użytkowania bez żadnych zastrzeżeń. Postanowienia Ogólnych warunków użytkowania obowiązują zarówno firmę AccorHotels, jak i Użytkowników. Ogólne warunki użytkowania stanowią całość umowy zawieranej przez Użytkowników z firmą AccorHotels w odniesieniu do Aplikacji.

3 REJESTRACJA I KONTO PLACES

Konto Places by Le Club AccorHotels (dalej „Konto Places”) stanowi interfejs Aplikacji, umożliwiający Użytkownikowi między innymi:

 • - przeprowadzanie meldunków Check-ins Places oraz - jeżeli Użytkownik sobie tego życzy - ich udostępnianie w serwisach społecznościowych;
 • - sprawdzanie statusu jego meldunków Check-ins Places;
 • - sprawdzanie Tabeli odznak;
 • - sprawdzanie uzyskanych Odznak oraz liczby Punkty Rewards zdobytych za pośrednictwem Aplikacji;
 • - wyświetlanie listy czynności przeprowadzanych za pośrednictwem Aplikacji przez jego znajomych w serwisie społecznościowym Facebook;
 • - zapraszanie znajomych w serwisie społecznościowym Facebook do korzystania z Aplikacji.

Użytkowanie Aplikacji jest zastrzeżone dla Członków Programu, którzy zarejestrowali się, aby założyć Konto Places.

Rejestracja jest bezpłatna. Może ona zostać przeprowadzona poprzez wykorzystanie funkcji „Facebook Login” w serwisie społecznościowym Facebook. W tym celu, Członek Programu musi wcześniej założyć swoje konto w tym serwisie, dostępnym pod adresem www.facebook.com. Skorzystanie z funkcji „Facebook Login” umożliwia Aplikacji dostęp do następujących danych: imię, nazwisko, zdjęcie profilowe Członka Programu, jego przedział wiekowy, płeć, język, kraj, inne informacje udostępnione publicznie oraz - jeżeli Członek Programu nie wyrazi sprzeciwu - adres e-mail związany z jego kontem Facebook oraz lista znajomych w serwisie społecznościowym Facebook.

Rejestracja Członka Programu obowiązuje od chwili wpisania w Aplikacji:

 • - jego nazwy użytkownika oraz hasła do konta w serwisie Facebook;
 • - numeru karty uczestnika programu Le Club AccorHotels.

Po przeprowadzeniu rejestracji, Aplikacja zostaje przypisana do Konta Le Club AccorHotels Członka Programu. Aplikacja może być przypisana tylko do jednego Konta Le Club AccorHotels równocześnie. Jedynie na tym Koncie Le Club AccorHotels naliczane będą Punkty Rewards i przyznawane Odznaki Konta Places.

4 OPIS APLIKACJI

Aplikacja umożliwia Użytkownikom przeprowadzanie meldunków Check-ins Places podczas pobytu lub po zakończeniu pobytu kwalifikowanego.

Aby przeprowadzić meldunek Check-in Places, Użytkownik musi zalogować się na swoim Koncie Places i wykonać wyświetlane polecenia. Meldunki Check-in Places są automatycznie widoczne dla wszystkich pozostałych Użytkowników Aplikacji, będących znajomymi w serwisie społecznościowym Facebook Użytkownika przeprowadzającego meldunki Check-in Places.

Meldunek Check-in Places musi zostać przeprowadzony w okresie pomiędzy datą przyjazdu Użytkownika do Hotelu uczestniczącego w programie, a upływem terminu sześciu (6) miesięcy od daty jego wyjazdu z hotelu.

Fakt przeprowadzenia meldunku Check-in Places nie zastępuje formalności wymaganych zazwyczaj po przyjeździe Użytkownika do hotelu.

4.1 Zatwierdzenie meldunków Check-ins Places

Po przeprowadzeniu przez Użytkownika każdego meldunku Check-in Places, znajduje się on w stanie oczekiwania na zatwierdzenie. Obok meldunków Check-in Places oczekujących na zatwierdzenie, na Koncie Places wyświetlany jest status „w oczekiwaniu”.

Aby meldunek Check-in Places mógł zostać zatwierdzony, musi on odpowiadać pobytowi kwalifikowanemu. Jeżeli warunek ten jest spełniony, Członkowi Programu naliczane są na jego koncie Le Club AccorHotels odpowiadające pobytowi Punkty Rewards, zgodnie z Ogólnymi warunkami użytkowania programu Le Club AccorHotels. W terminie 35 dni od naliczenia punktów, meldunek Check-in Places zostaje zatwierdzony. Na Koncie Places, status odpowiedniego meldunku Check-in Places zostaje wówczas zmieniony z „w oczekiwaniu” na „zatwierdzony”, o czym Użytkownik zostaje poinformowany za pośrednictwem Aplikacji.

Dla każdego pobytu kwalifikowanego, zatwierdzony może zostać tylko jeden meldunek Check-in Places dla pojedynczego Użytkownika.

Zatwierdzenie meldunku Check-in Places nie pociąga za sobą automatycznego uzyskania Punkty Rewards. Jedynie uzyskanie Odznaki w sposób określony postanowieniami artykułu 4.2 umożliwia uzyskanie Punkty Rewards zgodnie z Tabelą odznak.

4.2 Uzyskiwanie Odznak

Użytkownik uzyskuje poszczególne Odznaki, kiedy jego zatwierdzone meldunki Check-ins Places spełniają warunki określone w Tabeli odznak.

Każda Odznaka może zostać uzyskana przez Użytkownika tylko jeden raz. Pojedynczy meldunek Check-in Places może pozwalać na uzyskanie więcej, niż jednej Odznaki.

Związane z uzyskaniem Odznaki Punkty Rewards są naliczane na Koncie Le Club AccorHotels Użytkownika w terminie dziesięciu (10) dni od terminu uzyskania Odznaki.

4.3 Polecenia

Użytkownik może polecić jednego ze swoich znajomych, zapraszając go do korzystania z Aplikacji. Polecenie nie umożliwia osobom polecającym, ani polecanym zdobycia dodatkowych Punkty Rewards. Osoba polecająca może polecić dowolną liczbę osób. Niemniej jednak, określona osoba może zostać polecona tylko raz.

5 MODYFIKACJA LUB ZAWIESZENIE APLIKACJI

AccorHotels ma prawo zmodyfikowania, zawieszenia lub zakończenia w dowolnej chwili udostępniania Aplikacji w całości lub w części, z pełnym skutkiem prawnym i bez jakiegokolwiek wcześniejszego zawiadomienia.

6 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKA PROGRAMU

Jakiekolwiek naruszenie postanowień Ogólnych warunków użytkowania przez Użytkownika, a także niedozwolone wykorzystywanie Aplikacji, jak również przekazanie nieprawdziwych informacji, może pociągnąć za sobą zawieszenie Konta Places Użytkownika bez jakiegokolwiek wcześniejszego zawiadomienia lub prawa do uzyskania odszkodowania.

Poza określonym powyżej zawieszeniem konta, firma AccorHotels ma prawo podjąć w odniesieniu do Użytkownika wszelkie dalsze przysługujące jej środki prawne.

7 POMOC I REKLAMACJE

7.1 Zapytanie dotyczące pomocy

Jeżeli Użytkownik zamierza przypisać do swojego Konta Places inny numer karty programu lojalnościowego, niż wpisany początkowo podczas rejestracji, powinien przesłać do firmy AccorHotels odpowiednie zapytanie dotyczące pomocy, wypełniając formularz dostępny na jego Koncie Le Club AccorHotels na witrynie accorhotels.com.

7.2 Reklamacje

Jeżeli Użytkownik stwierdzi, że:

 • - meldunek Check-in Places nie został zatwierdzony na warunkach określonych w artykule 4
 • lub
 • - nie otrzymał Punkty Rewards związanych z uzyskaniem Odznaki w sposób określony w Tabeli odznak,

może wówczas przesłać zapytanie dotyczące korekty stwierdzonych nieprawidłowości, wypełniając formularz reklamacji dostępny na jego Koncie Le Club AccorHotels na witrynie accorhotels.com.

Żadne reklamacje dotyczące określonego pobytu nie będą uwzględniane, jeżeli zostały przesłane w terminie ponad sześciu (6) miesięcy od terminu wyjazdu z Hotelu uczestniczącego w programie lub - jeżeli chodzi o naliczenie Punkty Rewards związanych z uzyskaniem Odznaki - po upływie terminu sześciu (6) miesięcy od uzyskania danej Odznaki.

8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z postanowieniami artykułu 32 ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 roku, dotyczącej informatyki, baz danych i swobód obywatelskich, Użytkownik jest powiadamiany, że AccorHotels przetwarza przy wykorzystaniu środków automatycznych jego dane o charakterze osobowym w celach związanych z funkcjonowaniem Aplikacji. Dane przekazywane w ramach rejestracji Użytkownika są obowiązkowe, za wyjątkiem informacji dotyczących ewentualnych poleceń. Brak przekazania informacji obowiązkowych uniemożliwi firmie AccorHotels uwzględnienie wniosku Użytkownika.

Dane osobowe są przetwarzane w sposób automatyczny w celach związanych z zarządzaniem rejestracją w Aplikacji, jej udostępnieniem Użytkownikowi oraz przyznawaniem Punktów Le Club AccorHotels. Firma AccorHotels jest adresatem danych osobowych Użytkownika. W celu udostępnienia Aplikacji, firma AccorHotels przekazuje te dane będącej jej filią spółce Pro-Fid SAS, której powierzona została obsługa programu lojalnościowego Le Club AccorHotels, a także jej usługodawcom informatycznym, w szczególności firmie 909 C SAS.

Zgodnie z postanowieniami artykułu 38 i następnych francuskiej ustawy z dnia 6 stycznia 1978 roku, Użytkownik dysponuje prawem dostępu, modyfikacji, korekty i usunięcia jego danych osobowych. Z uzasadnionych przyczyn może on również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.

Aby wyegzekwować przysługujące mu prawa, Użytkownik powinien przesłać odpowiedni wniosek na adres data.privacy@accor.com, wyraźnie określając, że dotyczy on aplikacji Places by Le Club AccorHotels. Użytkownik jest informowany, że w razie skorzystania z przysługującego mu prawa usunięcia danych osobowych lub sprzeciwu wobec ich wykorzystywania, całość lub część Aplikacji mogą być dla niego niedostępne.

9 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej, jeżeli nie zostało wyraźnie określone inaczej, aplikacja oraz wszystkie jej komponenty, w szczególności takie, jak teksty, zdjęcia, ilustracje, logo i dokumenty stanowią wyłączną własność firmy AccorHotels lub spółek będących jej podmiotami zależnymi.

W konsekwencji, zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów krajowych i międzynarodowych, jakiekolwiek kopiowanie lub publikowanie Aplikacji w całości lub w części, bądź też jej komponentów, jak również ich modyfikowanie jest absolutnie zabronione.

Wszystkie wykorzystywane w Aplikacji logo, marki, nazwy domen, nazwy produktów i inne znaki dotyczące firmy AccorHotels lub jej podmiotów zależnych stanowią wyłączną własność firmy AccorHotels, bądź jej podmiotów zależnych. Absolutnie zabronione jest wykorzystywanie, kopiowanie lub dystrybuowanie tych znaków bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody ich właściciela.

10 ZAKOŃCZENIE OBOWIĄZYWANIA OGÓLNYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA

10.1 Z inicjatywy Użytkownika

Użytkownik może w dowolnej chwili zaprzestać korzystania z Aplikacji lub usunąć ją ze swojego urządzenia, bądź konta Facebook.

Użytkownik może również przesłać wniosek o usunięcie jego Konta Places, wypełniając formularz dostępny na jego Koncie Le Club AccorHotels na witrynie accorhotels.com. Usunięcie konta pociąga za sobą automatyczne, natychmiastowe zakończenie obowiązywania Ogólnych warunków użytkowania.

10.2 Z inicjatywy AccorHotels

W razie jakiegokolwiek wykorzystywania Aplikacji w sposób niezgodny z postanowieniami Ogólnych warunków użytkowania, Konto Places Użytkownika może zostać natychmiast usunięte, wraz z wszystkimi związanymi z nim korzyściami, zarejestrowanymi meldunkami Check-ins Places oraz uzyskanymi Odznakami, a Użytkownikowi nie będzie przysługiwać z tego tytułu prawo uzyskania jakiegokolwiek odszkodowania.

10.3 Konsekwencje zakończenia obowiązywania

W każdym przypadku, usunięcie Konta Places pociąga za sobą brak możliwości dalszego korzystania z aplikacji oraz anulowanie wszystkich zatwierdzonych meldunków Check-ins Places i Odznak uzyskanych na dzień usunięcia.

11 WŁAŚCIWOŚĆ PRAWA I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Niniejsze Ogólne warunki użytkowania podlegają postanowieniom prawa francuskiego, bez uszczerbku z tego tytułu dla ewentualnie bardziej szczegółowych przepisów krajowych, które mogą obowiązywać w kraju zamieszkania Użytkownika.

W razie jakichkolwiek sporów dotyczących niniejszych Ogólnych warunków użytkowania, Użytkownik może skorzystać z konwencjonalnej procedury mediacji lub jakiejkolwiek innej obowiązującej metody rozstrzygania sporów.

Zobacz wszystkie odznaki Places

Odznaki Podstawowe

 • Welcomer po pierwszym zameldowaniu 50 Punkty Rewards
 • Fan po 5 zameldowaniach w różnych hotelach 300 Punkty Rewards
 • Lover po 10 zameldowaniach w różnych hotelach 500 Punkty Rewards
 • Addict po 30 zameldowaniach w różnych hotelach 1500 Punkty Rewards
 • Super Member po 15 zameldowaniach podczas jednego kwartału 1500 Punkty Rewards
 • Addicted po 3 zameldowaniach w tym samym hotelu 300 Punkty Rewards
 • Holiday Maker po 3 zameldowaniach w hotelu typu Resort 500 Punkty Rewards
 • Like at home po 3 zameldowaniach w hotelu Adagio 300 Punkty Rewards
 • Collector po odblokowaniu 5 odznak 500 Punkty Rewards
 • Aficionado po odblokowaniu 10 odznak 1000 Punkty Rewards
 • Ambassadeur po odblokowaniu 15 odznak 3000 Punkty Rewards

Odznaki Miejsca

 • Airport 15 check-inów Places zatwierdzonych w hotelach przy lotniskach 200 Punkty Rewards
 • Poland 5 check-inów Places zatwierdzonych w hotelach w Polsce 200 Punkty Rewards
 • Cosmopolite po 5 zameldowaniach w 3 różnych krajach 200 Punkty Rewards
 • World Citizen po 10 zameldowaniach w różnych krajach 500 Punkty Rewards
 • La vie en rose po 5 zameldowaniach w hotelu w Paryżu 200 Punkty Rewards
 • Siam smile po 5 zameldowaniach w hotelu w Tajlandii 200 Punkty Rewards
 • Samba po 5 zameldowaniach w hotelu w Brazylii 200 Punkty Rewards
 • Oriental explorer po 3 zameldowaniach w hotelu w Chinach 200 Punkty Rewards
 • London Style po 5 zameldowaniach w hotelu w Londynie 200 Punkty Rewards
 • German Trip po 5 zameldowaniach w hotelu w Niemczech 200 Punkty Rewards
 • Australia po 5 zameldowaniach w hotelu w Australii 500 Punkty Rewards
 • American Dream 5 zameldowań zatwierdzonych w aplikacji Places w hotelach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych (ograniczenie do 50 stanów) 200 Punkty Rewards
 • Mariachi 5 zameldowań zatwierdzonych w aplikacji Places w hotelach znajdujących się w Meksyku 200 Punkty Rewards
 • Dolce vita 5 zameldowań zatwierdzonych w aplikacji Places w hotelach znajdujących się we Włoszech 200 Punkty Rewards
 • Oasis 5 zameldowań zatwierdzonych w aplikacji Places w hotelach znajdujących się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich 200 Punkty Rewards
 • Riad 5 zameldowań zatwierdzonych w aplikacji Places w hotelach znajdujących się w Maroku 200 Punkty Rewards

Odznaki Hotele

 • So Sofitel 3 check-iny Places zatwierdzone w hotelach So Sofitel 300 Punkty Rewards
 • The Sebel 3 check-iny Places zatwierdzone w hotelach The Sebel 500 Punkty Rewards
 • Mama Shelter 3 check-iny Places zatwierdzone w hotelach Mama Shelter 200 Punkty Rewards
 • Magnifique Traveler po 3 zameldowaniach w hotelach Sofitel 800 Punkty Rewards
 • Design your journey po 3 zameldowaniach w hotelu Pullman 500 Punkty Rewards
 • Memorable Traveler po 2 zameldowaniach w hotelu MGallery 500 Punkty Rewards
 • Novotel relax po 3 zameldowaniach w hotelu Novotel 200 Punkty Rewards
 • Enthusiastic traveler po 3 zameldowaniach w hotelu Mercure 150 Punkty Rewards
 • Happy Traveler po 3 zameldowaniach w hotelu Ibis Styles 100 Punkty Rewards
 • Ibis 3 zameldowania zatwierdzone w aplikacji Places w hotelach ibis (z wyłączeniem ibis Styles, ibis Budget oraz hoteli ibis w Chinach) 100 Punkty Rewards
 • Rixos 500 dodatkowych punktów uzyskanych z prawdziwą elegancją! Twoja odznaka Rixos została odblokowana... Pora na następną! 500 Punkty Rewards

Odznaki Aktywności

 • spa lover 3 check-iny Places zatwierdzone w hotelach wyposażonych w centrum thalassoterapii i/lub posiadających w nazwie hotelu „Spa” 300 Punkty Rewards
 • Golf 1 check-in Places zatwierdzony w hotelu posiadającym pole golfowe i/lub posiadającym w nazwie hotelu „Golf” 500 Punkty Rewards
 • Birdie 2 check-iny Places zatwierdzone w hotelach posiadających pole golfowe i/lub posiadających w nazwie hotelu „Golf” 300 Punkty Rewards

Odznaki Wydarzenia

 • Starting-blocks 1 check-in Places zatwierdzony w hotelu znajdującym się w mieście goszczącym zimowe lub letnie Igrzyska Olimpijskie (poza pobytami w pobliskich miejscowościach). 100 Punkty Rewards
 • Happy New Year 1 check-in Places zatwierdzony w hotelu za nocleg 31 grudnia (noc z 31 grudnia na 1 stycznia) 100 Punkty Rewards
 • Fashion Week 1 check-in Places zatwierdzony za pobyt podczas Haute Couture Fashion Weeks w Londynie, Nowym Jorku, Mediolanie lub Paryżu, w hotelu znajdującym się w mieście organizującym imprezę (poza pobytami w pobliskich miejscowościach). 100 Punkty Rewards
 • Carnival 1 check-in Places zatwierdzony za pobyt podczas karnawału w Rio de Janeiro, Nicei lub Wenecji, w hotelu znajdującym się w mieście organizującym imprezę (poza pobytami w pobliskich miejscowościach). 100 Punkty Rewards
 • Tennis grand slam 1 check-in Places zatwierdzony za pobyt podczas jednego z turniejów wielkoszlemowych, w hotelu znajdującym się w mieście organizującym imprezę (poza pobytami w pobliskich miejscowościach). 100 Punkty Rewards
 • Film festival 1 check-in Places zatwierdzony za pobyt podczas festiwalu filmowego w Deauville, Cannes, Cabourg, Los Angeles lub Berlinie, w hotelu znajdującym się w mieście organizującym imprezę (poza pobytami w pobliskich miejscowościach). 100 Punkty Rewards

Korzystaj z aplikacji Places na komputerze

Use-Places-on-your-computer
Use-Places-on-your-computer
Use-Places-on-your-computer
 • 1 - Synchronizacja kont

  Przeprowadź synchronizację swoich kont Facebook i Le Club Accorhotels, aby się zameldować i śledzić historię Twojej aktywności.

 • 2- Przeprowadź zameldowanie

  Przed pobytem lub po jego zakończeniu - Ty decydujesz.

 • 3- Nagroda

  Zostaniesz poinformowany po tym jak Twoje zameldowanie zostanie potwierdzone

Korzystaj z aplikacji Places

 • 1 - Synchronizacja kont

  Przeprowadź synchronizację swoich kont Facebook i Le Club Accorhotels, aby się zameldować i śledzić historię Twojej aktywności.

 • 2- Przeprowadź zameldowanie

  Przed pobytem lub po jego zakończeniu - Ty decydujesz.

 • 3- Nagroda

  Zostaniesz poinformowany po tym jak Twoje zameldowanie zostanie potwierdzone

Planujesz pobyt w jednym z naszych hoteli uczestniczących? Zamelduj się w aplikacji Places, by zbierać odznaki i zdobywać punkty Rewards. Spróbuj – to bardzo proste!

 • Pobyt w jednym z ponad  3500 hoteli

 • Odblokowuj odznaki gdy się meldujesz

 • Zdobywaj punkty Rewards

Tutaj

jesteś

nagradzany

Novotel Lyon Bron - Francja

Jak to działa?

ETAP 1: ZAMELDOWANIE

Zamelduj się, korzystając z aplikacji podczas pobytu lub po jego zakończeniu.

ETAP 2: POTWIERDZENIE

Nasi pracownicy sprawdzą prawidłowość zameldowania i udzielą Ci wszystkich niezbędnych informacji.

ETAP 3: NAGRODA

Zdobywaj odznaki, aby uzyskać punkty Rewards.

Ogólne warunki

MOJE NAGRODY

Wszystkie nagrody są widoczne w Twoim profilu.

Gromadzone zameldowania umożliwiają zdobywanie odznak. Każdej odznace odpowiada określona liczba punktów.
Nieważne, czy jesteś globtroterem, sportowcem, czy miłośnikiem SPA, z pewnością istnieje odznaka dla Ciebie:
 • • Kierunki
 • • Aktywności
 • • Hotele
 • • Wydarzenia
Zobacz wszystkie odznaki

KORZYŚCI APLIKACJI

Zapraszaj przyjaciół za pośrednictwem wiadomości sms, e-maili, Facebooka lub Twittera! Kto zdobędzie najwięcej odznak?

Jak korzystać z aplikacji "PLACES"

Zobacz najważniejsze kroki

Inne sposoby zdobywania punktów Rewards

Rezerwuj, nocuj, zdobywaj

Istnieje wiele sposobów, aby zdobywać punkty Rewards

Dowiedz się więcej
Bieżące oferty

Zdobywaj dodatkowe punkty Rewards podczas pobytu, korzystając z naszych ofert.

Rezerwuj pobyt
Nasze marki

Zdobywaj jeszcze więcej punktów Rewards dzięki naszym partnerom.

Skorzystaj

Zaktualizowaliśmy Ogólne Warunki Użytkowania Programu, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r :