สถานะของท่าน

คะแนนของท่าน

่านต้องมีคะแนนสะสมอีก

คะแนนหรือการเข้าพักอีก

ืนในโรงแรมที่เข้าร่วม จึงจะสามารถรับบัตร

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย

สำนักพิมพ์:

ACCOR SA บริษัทจํากัดที่มีทุนจดทะเบียน 870,366,459 ยูโร ที่อยู่ตามที่จดทะเบียน: 82 rue Henri Farman, Issy-les-Moulineaux ประเทศฝรั่งเศส จดทะเบียนในทะเบียนบริษัทตามหมายเลข RCS PARIS B 602 036 444 หมายเลขทะเบียน VAT ภายใน FR 93 602 036 444 และจดทะเบียนในทะเบียนบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายอื่นๆ หมายเลข IM091100035

โทร: +33 (0)1 45 38 86 00

สำนักพิมพ์: Emanuel Baudart

โฮสต์:

ONLINE SAS บริษัทในเครือของ Iliad Group
BP 438
75366 PARIS CEDEX 08
ประเทศฝรั่งเศส
โทร: 0899 173 788 (1.35 ยูโรต่อครั้งและ 0.34 ยูโรต่อนาที)

เงื่อนไขการใช้งานทั่วไปสำหรับ แอป PLACES BY LE CLUB ACCORHOTELS

Accor บริษัทจำกัดซึ่งมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนคือ 82 rue Henri Farman, Issy-les-Moulineaux ประเทศฝรั่งเศส จดทะเบียนในทะเบียนบริษัทกรุงปารีส หมายเลข B 602 036 444 (ต่อจากนี้เรียกว่า "AccorHotels") เผยแพร่แอปพลิเคชันที่เรียกว่า Place by Le Club AccorHotels ซึ่งมีอยู่ในเครือข่ายสังคมของ Facebook หรือใช้แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยเฉพาะเพื่อให้สมาชิกของโปรแกรมสมาชิก Le Club AccorHotels ได้รับคะแนนรางวัล (ต่อจากนี้จะเรียกว่า "แอป") ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้งานทั่วไป

1 คำจำกัดความ

AccorHotels: ใช้ความหมายตามที่ระบุในคำนำของเอกสารนี้

เงื่อนไขการใช้งานทั่วไป: หมายถึงเงื่อนไขทั่วไปในการใช้งานสำหรับแอป Places by Le Club AccorHotels

เงื่อนไขการใช้งานทั่วไปของ Le Club AccorHotels: หมายถึงเงื่อนไขการใช้งานทั่วไปของโปรแกรมสมาชิก Le Club AccorHotels ซึ่งสมาชิกต้องยอมรับ

เช็กอินสถานที่: หมายถึงการกระทำของตำแหน่งทางภูมิศาสตร์โดยใช้แอปในช่วงการพักที่มีสิทธิ์ หรือการลงทะเบียนการเข้าพักที่มีสิทธิ์หลังจากเข้าพัก

แอปพลิเคชัน (แอป): ใช้ความหมายตามที่ระบุในคำนำของเอกสารนี้

โรงแรมที่เข้าร่วม: หมายถึงโรงแรมที่ดำเนินการภายใต้แบรนด์กลุ่มของ AccorHotels ซึ่งเข้าร่วมโปรแกรมสมาชิกของ Le Club AccorHotels ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้งานทั่วไปของ Le Club AccorHotels โรงแรมที่ไม่ได้ดำเนินการภายใต้แบรนด์ AccorHotels แต่สามารถเข้าถึงได้ทางเว็บไซต์ https://www.accorhotels.com หรือแอป AccorHotels ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ และอาจเป็นพันธมิตรในโปรแกรม Le Club AccorHotels จะไม่ถือเป็นโรงแรมที่เข้าร่วม

การเข้าพักที่มีสิทธิ์: หมายถึงการเข้าพักในโรงแรมที่เข้าร่วมซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถยืนยันการเช็กอินสถานที่ได้ เฉพาะการเข้าพักในโรงแรมที่เข้าร่วมซึ่งให้สิทธิ์ในการให้คะแนนรางวัลเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขการใช้งานทั่วไปของ Le Club AccorHotels

คะแนนรางวัล: หมายถึงหน่วยที่สร้างขึ้นจากสมาชิกโดยปกติ ตามกำหนดการและการเข้าพักที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้งานทั่วไปของ Le Club AccorHotels คะแนนรางวัลที่ได้รับโดยใช้แอปจะต้องเป็นไปตามกฎและเงื่อนไขทั้งหมดที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้งานทั่วไปของ Le Club AccorHotels และโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับระยะเวลาที่มีผล

บัญชี Le Club AccorHotels: หมายถึงบัญชีรายบุคคลของสมาชิกแต่ละรายที่คะแนนรางวัลจะเพิ่มเข้าไป

บัญชี Places: ใช้ความหมายตามที่ระบุในข้อ 3

ป้าย: หมายถึงรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ใช้ตามจำนวนเช็คอินสถานที่ที่ได้มาและผ่านการยืนยันตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 4 ด้านล่าง จะได้รับป้ายภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรายการป้าย

ผู้ใช้: หมายถึงสมาชิกที่ได้ลงทะเบียนและมีบัญชี Places ตามข้อ 3

รายการป้าย: หมายถึงเอกสารที่มีรายชื่อของป้ายที่พร้อมใช้งาน รวมถึงเงื่อนไขที่บังคับใช้สำหรับการได้รับป้ายดังกล่าวและจำนวนคะแนนรางวัลที่มอบให้กับสมาชิกเมื่อได้รับป้าย เอกสารนี้มีอยู่ในแอปและบนเว็บไซต์: https://www.accorhotels.com/th/leclub/places.shtml

สมาชิก: หมายถึงบุคคลใดก็ตามที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมสมาชิก Le Club AccorHotels และได้ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานทั่วไปของ Le Club AccorHotels รวมถึงได้รับหมายเลขบัตรสมาชิกของ Le Club AccorHotels บัตรประเภทอื่นๆ (บัตรสมาชิก, บัตร Accor Favorite Guest Business, บัตร Ibis Business, ฯลฯ) จะไม่สามารถเพิ่มสถานะของสมาชิกตามความหมายของเงื่อนไขการใช้งานทั่วไปเหล่านี้และสิทธิ์ในการรับสิทธิประโยชน์ของแอป

2 วัตถุประสงค์และการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานทั่วไป

วัตถุประสงค์ของเงื่อนไขการใช้งานทั่วไปเหล่านี้มีไว้เพื่อกำหนดเงื่อนไขภายใต้การที่ AccorHotels ทำให้แอปสามารถใช้งานได้และผู้ใช้จะได้รับสิทธิประโยชน์จากสิ่งนี้ การใช้งานแอปจะต้องได้รับการยอมรับโดยไม่มีข้อจำกัดในเงื่อนไขการใช้งานทั่วไปซึ่งจะบังคับใช้กับ AccorHotels และผู้ใช้ ซึ่งประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดระหว่างผู้ใช้และ AccorHotels เกี่ยวกับแอป

สำหรับข้อกำหนดในการเปยแพร่แอป AccorHotels ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของเงื่อนไขทั่วไปได้ตลอดเวลา เงื่อนไขการใช้งานทั่วไปฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศ ผู้ใช้จะได้รับแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในเงื่อนไขการใช้งานทั่วไปโดยวิธีการใดๆ ตามที่เห็นสมควรโดย AccorHotels และการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ประกาศดังกล่าว

3 การลงทะเบียนและบัญชี PLACES

บัญชี Places by Le Club AccorHotels (ต่อจากนี้เรียกว่า “บัญชี Places”) คือส่วนติดต่อในแอปที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ:

 • - ดำเนินการเช็กอินสถานที่และถ้าผู้ใช้ต้องการแบ่งปันข้อมูลนี้ในเครือข่ายสังคม;
 • - ดูสถานะเช็คอินสถานที่ของผู้ใช้;
 • - ดูรายการป้าย;
 • - ตรวจสอบป้ายที่ได้รับและจำนวนคะแนนรางวัลที่ได้รับผ่านทางแอป;
 • - ดูกิจกรรมของเพื่อนของผู้ใช้ โดยใช้แอปบนเครือข่ายสังคมของ Facebook;
 • - เชิญเพื่อนบนเครือข่ายสังคมของ Facebook ให้ใช้แอป;

จำกัดการใช้แอปเฉพาะสมาชิกที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบัญชี Places เท่านั้น

ไม่มีค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้ฟังก์ชัน "เข้าสู่ระบบ Facebook" ที่มีอยู่ในเครือข่ายสังคมของ Facebook ในการนี้ สมาชิกต้องสร้างบัญชีในบริการนี้ก่อน ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ www.facebook.com การใช้ฟังก์ชัน "เข้าสู่ระบบ Facebook" ทำให้แอปสามารถเข้าถึงข้อมูลต่อไปนี้: ชื่อ นามกสุล รูปถ่ายโปรไฟล์ของสมาชิก ช่วงอายุ เพศ ภาษา ประเทศ ข้อมูลสาธารณะอื่นๆ และหากไม่ได้ถูกบล็อก ที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชี Facebook และรายชื่อเพื่อนบนเครือข่ายสังคม Facebook ของผู้ใช้

สมาชิกจะได้รับการลงทะเบียนหลังจากเข้าแอป:

 • - การเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านสำหรับบัญชี Facebook ของผู้ใช้;
 • - จากนั้นหมายเลขบัตรที่ตรงกับบัญชี Le Club AccorHotels ของผู้ใช้

เมื่อการลงทะเบียนเสร็จสิ้น แอปจะเชื่อมโยงกับบัญชี Le Club AccorHotels ของสมาชิก สามารถเชื่อมโยงแอปกับบัญชี Le Club AccorHotels เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นบัญชีเดียวของ Le Club AccorHotels ที่สามารถเพิ่มคะแนนรางวัลซึ่งเชื่อมโยงกับป้ายบัญชี Places ได้

4 รายละเอียดของแอป

แอปช่วยให้ผู้ใช้สามารถเช็คอินสถานที่ได้ในระหว่างหรือหลังการเข้าพักที่มีสิทธิ์

เพื่อให้การเช็คอินสถานที่เสร็จสมบูรณ์ ผู้ใช้ไปที่บัญชี Places และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏ การเช็คอินสถานที่จะปรากฏให้เห็นโดยอัตโนมัติสำหรับผู้ใช้อื่นๆ ทั้งหมดของแอปซึ่งเป็น "เพื่อน" บนเครือข่ายสังคมของ Facebook กับผู้ใช้ที่ทำการเช็คอินสถานที่

ต้องเช็คอินสถานที่ให้เสร็จสิ้นระหว่างวันที่ผู้ใช้มาถึงที่โรงแรมที่เข้าร่วมและวันสุดท้ายของระยะเวลาหก (6) เดือนนับจากวันที่ออกจากโรงแรม

กระบวนการเช็คอินสถานที่ไม่ได้แทนที่กระบวนการเช็คอินโรงแรมตามปกติของผู้ใช้เมื่อเดินทางมาถึงโรงแรม

4.1 การยืนยันความถูกต้องของการเช็คอินสถานที่

เมื่อผู้ใช้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะตั้งค่าการเช็คอินสถานที่เป็นกำลังรอการยืนยัน สำหรับการเช็คอินสถานที่เหล่านี้ บัญชี Places จะแสดงสถานะ "รอดำเนินการ”

ในการยืนยัน การเช็กอินสถานที่จะต้องสอดคล้องกับระยะเวลาการเข้าพักที่มีสิทธิ์ที่ทำขึ้นในโรงแรมที่เข้าร่วมโปรแกรมของ Le Club AccorHotels ในกรณีนี้ บัญชี Le Club Accor Hotelss ของสมาชิกจะได้รับโอนคะแนนรางวัลที่สอดคล้องกับการเข้าพักตามเงื่อนไขปกติที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Le Club AccorHotels เครดิตนี้เรียกใช้การยืนยันความถูกต้องของการเช็คอินสถานที่ภายใน 35 วัน ในบัญชี Places สถานะการเช็คอินสถานที่จะเปลี่ยนจาก "รอดำเนินการ" เป็น "ยืนยัน" และผู้ใช้จะได้รับแจ้งเรื่องนี้ผ่านทางแอป

สำหรับการเข้าพักที่มีสิทธิ์แต่ละครั้งที่โรงแรมที่เข้าร่วมโปรแกรม Le Club AccorHotels การยืนยันการเช็คอินสถานที่จะทำได้เพียงครั้งเดียวต่อผู้ใช้หนึ่งคนเท่านั้น

การยืนยันการเช็กอินสถานที่ไม่ส่งผลใดๆ กับการให้คะแนนรางวัล การให้คะแนนรางวัลที่สอดคล้องกันตามที่กำหนดไว้ในตารางป้ายจะมาจากการให้ป้ายตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 4.2 เท่านั้น

4.2 การได้รับป้าย

ผู้ใช้จะได้รับป้ายเมื่อการเช็กอินสถานที่ที่ผ่านการตรวจสอบของพวกเขาตรงกับเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในตารางป้าย

ผู้ใช้สามารถจะได้รับแต่ละป้ายเพียงครั้งเดียวเท่านั้น การเช็คอินสถานที่เดียวอาจทำให้ได้รับหลายป้าย

คะแนนรางวัลที่เชื่อมโยงกับการได้รับป้ายจะโอนไปยังบัญชี Le Club AccorHotels ของผู้ใช้ภายในสิบ (10) วันนับจากวันที่ได้รับป้าย

4.3 การสนับสนุน

ผู้ใช้สามารถสนับสนุนเพื่อนโดยการเชิญให้เพื่อนใช้แอป การให้การสนับสนุนไม่ได้ให้คะแนนรางวัลเพิ่มเติมใดๆ แก่ผู้สนับสนุน ผู้สนับสนุนสามารถสนับสนุนผู้คนได้มากเท่าที่ต้องการ บุคคลสามารถได้รับการสนับสนุนเพียงครั้งเดียว

5 การเปลี่ยนแปลงหรือการเพิกถอนแอป

AccorHotels มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือเพิกถอนแอปทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลาและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6 ความรับผิดชอบของสมาชิก

การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานทั่วไปโดยผู้ใช้ การใช้แอปผิดวัตถุประสงค์หรือการใช้งานแอปโดยฉ้อฉล การปลอมแปลงข้อมูลที่แจ้งไว้อาจส่งผลให้เกิดการปิดและปรับโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่ได้รับการชดเชยจากบัญชี Places ของผู้ใช้

การปิดบังดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินการอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับ AccorHotels ต่อผู้ใช้

7 ความช่วยเหลือและการร้องเรียน

7.1 การขอความช่วยเหลือ

หากผู้ใช้ประสงค์จะใช้หมายเลขบัตรสมาชิกอื่นกับบัญชี Places แทนที่จะเป็นหมายเลขที่ลงทะเบียนครั้งแรก ผู้ใช้ควรติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ AccorHotels โดยใช้แบบฟอร์มที่สามารถเข้าถึงได้จากบัญชี Le Club AccorHotels ที่เว็บไซต์ AccorHotels.com

7.2 การร้องเรียน

หากผู้ใช้สังเกตเห็นว่า:

 • - การเช็คอินสถานที่ไม่ได้รับการยืนยันตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 4
 • หรือ
 • - หากผู้ใช้ไม่ได้รับคะแนนรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการให้ป้ายที่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในตารางป้าย

ผู้ใช้สามารถขอให้แก้ไขข้อผิดพลาดนี้ได้โดยกรอกแบบฟอร์มการร้องเรียนที่สามารถเข้าถึงได้จากบัญชี Le Club AccorHotels ที่เว็บไซต์ AccorHotels.com

สำหรับการเข้าพักใดๆ การร้องเรียนต้องได้รับการพิจารณาภายในหก (6) เดือนนับจากวันที่ออกจากโรงแรมที่เข้าร่วม หรือหากเกี่ยวข้องกับคะแนนรางวัลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการให้ป้ายต้องได้รับการพิจารณาภายในหก (6) เดือนของการให้ป้าย

8 การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

จากมาตรา 32 ของกฎหมายเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลของฝรั่งเศส ข้อกฎหมายที่ 78-17 ของวันที่ 6 มกราคม 1978 เกี่ยวกับการประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล และเสรีภาพในการใช้ข้อมูล ผู้ใช้จะได้รับแจ้งว่า AccorHotels ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ด้วยคอมพิวเตอร์ตามความต้องการในการดำเนินงานของแอป จำเป็นต้องมีข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนของผู้ใช้ ยกเว้นข้อมูลเกี่ยวกับการให้การสนับสนุน หากไม่ได้ระบุข้อมูลที่จำเป็นนี้ AccorHotels จะไม่สามารถประมวลผลคำขอของผู้ใช้

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์จะดำเนินการเพื่อจุดประสงค์ในการลงทะเบียนสำหรับแอป การทำให้แอปพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ และการจัดสรรคะแนนรางวัล AccorHotels เป็นผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้นี้ สำหรับความต้องการในการทำให้แอปพร้อมใช้งาน Accorhotels จำเป็นต้องส่งต่อข้อมูลนี้ไปยังบริษัทในเครือ Pro-Fid SAS ซึ่งเป็นจัดการโปรแกรมสมาชิกของ Le Club AccorHotels ตลอดจนผู้ให้บริการด้านไอที และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 909 C SAS

ในการบังคับใช้ข้อ 38 และกฎหมายหลังจากวันที่ 6 มกราคม 1978 ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึง เปลี่ยนแปลง แก้ไข และลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนออก ผู้ใช้ยังสามารถปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย

ในการใช้สิทธิ์เหล่านี้ ผู้ใช้สามารถส่งอีเมลไปที่ data.privacy@accor.com โดยระบุว่าคำขอดังกล่าวเกี่ยวข้องกับแอป Places by Le Club AccorHotels ผู้ใช้ควรตระหนักว่าหากมีการบังคับใช้สิทธิ์ในการลบข้อมูลหรือคัดค้านการใช้ข้อมูล แอปทั้งหมดหรือบางส่วนอาจไม่สามารถเข้าถึงได้อีกต่อไป

9 ทรัพย์สินทางปัญญา

แอปและองค์ประกอบทั้งหมด ซึ่งได้แก่ ถ้อยคำ รูปถ่าย ภาพประกอบ โลโก้ และเอกสารเป็นทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียวของ AccorHotels หรือบริษัทในเครือ เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ด้วยเหตุนี้ ตามบทบัญญัติของกฎหมายแห่งชาติและระหว่างประเทศ ห้ามไม่ให้มีการทำซ้ำหรือการกระทำใดๆ กับแอปทั้งหมดหรือบางส่วน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

โลโก้ แบรนด์ ชื่อโดเมน ชื่อผลิตภัณฑ์ และเครื่องหมายอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Accor Hotels หรือบริษัทในเครือใดๆ และใช้ในแอปอยู่และยังคงเป็นทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียวของ AccorHotels หรือบริษัทในเครือ ห้ามไม่ให้มีการใช้ การทำซ้ำ และ/หรือการแจกจ่ายเครื่องหมายเหล่านี้โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ

10 การยกเลิก

10.1 จากการตัดสินใจของผู้ใช้

ผู้ใช้สามารถตัดสินใจที่จะหยุดใช้แอป หรือกำจัดเทอร์มินัล หรือปิดบัญชี Facebook ของตนได้ตลอดเวลา

ผู้ใช้ยังสามารถขอลบบัญชี Places ได้ด้วยการกรอกแบบฟอร์มที่เข้าถึงได้ผ่านทางบัญชี Le Club AccorHotels ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ AccorHotels.com การลบดังกล่าวจะทำให้มีการยกเลิกเงื่อนไขการใช้งานทั่วไปโดยอัตโนมัติ

10.2 จากการตัดสินใจของ AccorHotels

การใช้แอปที่ขัดต่อเงื่อนไขการใช้งานทั่วไปอาจทำให้บัญชี Places ของผู้ใช้ถูกระงับสิทธิ์ การถอนผลประโยชน์ใดๆ ของการเช็กอินสถานที่และป้ายที่ได้รับทั้งหมด โดยผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยใดๆ

10.3 ผลของการยกเลิก

ในทุกกรณี การปิดบัญชี Places ทำให้ไม่สามารถใช้แอป รวมทั้งส่งผลให้การเช็กอินสถานที่ที่ได้รับการยืนยันและป้ายที่ได้รับจะถูกลบออกไปทั้งหมด ณ วันที่ปิดดังกล่าว

11 กฎหมายที่ใช้บังคับและข้อพิพาท

เงื่อนไขการใช้งานทั่วไปถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสโดยไม่กระทบข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ซึ่งอาจมีผลบังคับใช้ในประเทศที่ผู้ใช้อาศัยอยู่

ผู้ใช้จะได้รับแจ้งว่า ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานทั่วไป มีความเป็นไปได้ในการใช้ขั้นตอนไกล่เกลี่ยหรือวิธีการอื่นในการระงับข้อพิพาท

พบกับป้าย Places ทั้งหมด

ป้ายพื้นฐาน

 • Welcomer ทันทีที่ท่านเช็คอินครั้งแรก 50 คะแนน Rewards
 • Fan หลังจากเช็คอิน 5 ครั้งในโรงแรมที่แตกต่างกัน 300 คะแนน Rewards
 • Lover หลังจากเช็คอิน 10 ครั้งในโรงแรมที่แตกต่างกัน 500 คะแนน Rewards
 • Addict หลังจากเช็คอิน 30 ครั้งในโรงแรมที่แตกต่างกัน 1500 คะแนน Rewards
 • Super Member หลังจากเช็คอิน 15 ครั้งภายในสามเดือน 1500 คะแนน Rewards
 • Addicted หลังจากเช็คอิน 3 ครั้งที่โรงแรมเดียวกัน 300 คะแนน Rewards
 • Holiday Maker หลังจากเช็คอิน 3 ครั้งที่ Resort 500 คะแนน Rewards
 • Like at home หลังจากเช็คอิน 3 ครั้งที่โรงแรม Adagio 300 คะแนน Rewards
 • Collector หลังจากที่ปลดล็อก 5 ป้าย 500 คะแนน Rewards
 • Aficionado หลังจากที่ปลดล็อก 10 ป้าย 1000 คะแนน Rewards
 • Ambassadeur หลังจากที่ปลดล็อก 15 ป้าย 3000 คะแนน Rewards

ป้ายสถานที่ระดับโลก

 • Airport 15 สถานที่เช็คอินที่ได้รับการอนุมัติที่โรงแรมในสนามบิน 200 คะแนน Rewards
 • Poland 5 สถานที่เช็คอินที่ได้รับการอนุมัติที่โรงแรมในโปแลนด์ 200 คะแนน Rewards
 • Cosmopolite หลังจากเช็คอิน 5 ครั้งใน 3 ประเทศที่แตกต่างกัน 200 คะแนน Rewards
 • World Citizen หลังจากเช็คอิน 10 ครั้งในประเทศที่แตกต่างกัน 500 คะแนน Rewards
 • La vie en rose หลังจากเช็คอิน 5 ครั้งที่โรงแรมในปารีส 200 คะแนน Rewards
 • Siam smile หลังจากเช็คอิน 5 ครั้งที่โรงแรมในประเทศไทย 200 คะแนน Rewards
 • Samba หลังจากเช็คอิน 5 ครั้งที่โรงแรมในบราซิล 200 คะแนน Rewards
 • Oriental explorer หลังจากเช็คอิน 3 ครั้งที่โรงแรมในประเทศจีน 200 คะแนน Rewards
 • London Style หลังจากเช็คอิน 5 ครั้งที่โรงแรมในลอนดอน 200 คะแนน Rewards
 • German Trip หลังจากเช็คอิน 5 ครั้งที่โรงแรมในเยอรมนี 200 คะแนน Rewards
 • Australia หลังจากเช็คอิน 5 ครั้งที่โรงแรมในออสเตรเลีย 500 คะแนน Rewards
 • American Dream อนุมัติการเช็กอินสถานที่ 5 ครั้งที่โรงแรมในประเทศสหรัฐอเมริกา (จำกัดเพียง 50 รัฐ) 200 คะแนน Rewards
 • Mariachi อนุมัติการเช็กอินสถานที่ 5 ครั้งที่โรงแรมในประเทศเม็กซิโก 200 คะแนน Rewards
 • Dolce vita อนุมัติการเช็กอินสถานที่ 5 ครั้งที่โรงแรมในประเทศอิตาลี 200 คะแนน Rewards
 • Oasis อนุมัติการเช็กอินสถานที่ 5 ครั้งที่โรงแรมในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 200 คะแนน Rewards
 • Riad อนุมัติการเช็กอินสถานที่ 5 ครั้งที่โรงแรมในประเทศโมร็อกโก 200 คะแนน Rewards

ป้ายโรงแรม

 • So Sofitel 3 สถานที่เช็คอินที่ได้รับการอนุมัติที่โรงแรมโซ โซฟิเทล 300 คะแนน Rewards
 • The Sebel 3 สถานที่เช็คอินที่ได้รับการอนุมัติที่โรงแรมเดอะ ซีเบล 500 คะแนน Rewards
 • Mama Shelter 3 สถานที่เช็คอินที่ได้รับการอนุมัติที่โรงแรมมาม่าเชลเตอร์ 200 คะแนน Rewards
 • Magnifique Traveler หลังจากเช็คอิน 3 ครั้งในโรงแรม Sofitel 800 คะแนน Rewards
 • Design your journey หลังจากเช็คอิน 3 ครั้งที่โรงแรม Pullman 500 คะแนน Rewards
 • Memorable Traveler หลังจากเช็คอิน 2 ครั้งที่โรงแรม Mgallery 500 คะแนน Rewards
 • Novotel relax หลังจากเช็คอิน 3 ครั้งที่โรงแรม Novotel 200 คะแนน Rewards
 • Enthusiastic traveler หลังจากเช็คอิน 3 ครั้งที่โรงแรม Mercure 150 คะแนน Rewards
 • Happy Traveler หลังจากเช็คอิน 3 ครั้งที่ Ibis styles 100 คะแนน Rewards
 • Ibis อนุมัติการเช็กอินสถานที่ 3 ครั้งที่โรงแรมไอบิส (ไม่รวมโรงแรมไอบิส สไตล์ โรงแรมไอบิส บัดเจ็ต และโรงแรมไอบิสในประเทศจีน) 100 คะแนน Rewards
 • Banyan Tree ยืนยันการเช็กอิน 3 ครั้งด้วย Places ที่โรงแรม Banyan Tree 800 คะแนน Rewards
 • Angsana ยืนยันการเช็กอิน 3 ครั้งด้วย Places ที่โรงแรม Angsana 500 คะแนน Rewards
 • Cassia ยืนยันการเช็กอิน 3 ครั้งด้วย Places ที่โรงแรม Cassia 300 คะแนน Rewards
 • Rixos รับคะแนนเพิ่ม 500 คะแนนอย่างมีสไตล์ ขณะนี้ท่านปลดล็อกเข็มกลัดของ Rixos ได้แล้ว... เดินหน้าหาเป้าหมายต่อไปได้เลย 500 คะแนน Rewards

ป้ายกิจกรรม

 • spa lover 3 สถานที่เช็คอินที่ได้รับการอนุมัติที่โรงแรมที่มีศูนย์น้ำทะเลบำบัด และ/หรือมีคำว่า "สปา" ในชื่อโรงแรม 300 คะแนน Rewards
 • Golf 1 สถานที่เช็คอินที่ได้รับการอนุมัติที่โรงแรมที่มีสนามกอล์ฟและ/หรือมีคำว่า "กอล์ฟ" ในชื่อโรงแรม 500 คะแนน Rewards
 • Birdie 2 สถานที่เช็คอินที่ได้รับการอนุมัติที่โรงแรมที่มีสนามกอล์ฟและ/หรือมีคำว่า "กอล์ฟ" ในชื่อโรงแรม 300 คะแนน Rewards

ป้ายเหตุการณ์

 • Starting-blocks 1 สถานที่เช็คอินที่ได้รับการอนุมัติสำหรับการพักอาศัยใน 1 ในเมืองเจ้าภาพระหว่างกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนหรือฤดูหนาว (ไม่รวมการพักอาศัยในเมืองใกล้เคียง) 100 คะแนน Rewards
 • Happy New Year 1 สถานที่เช็คอินที่ได้รับการอนุมัติสำหรับการพักอาศัยที่เริ่มต้นในวันสิ้นปี (คืนวันที่ 31 ธันวาคม ถึง 1 มกราคม) 100 คะแนน Rewards
 • Fashion Week 1 สถานที่เช็คอินที่ได้รับการอนุมัติสำหรับการพักอาศัยในเมืองเจ้าภาพระหว่างโอต์ กูตูร์ แฟชันวีคในลอนดอน นิวยอร์ก มิลาน หรือปารีส (ไม่รวมการพักอาศัยในเมืองใกล้เคียง) 100 คะแนน Rewards
 • Carnival 1 สถานที่เช็คอินที่ได้รับการอนุมัติสำหรับการพักอาศัยในเมืองเจ้าภาพระหว่างเทศกาลในรีโอเดจาเนโร นีซ หรือ เวนิส (ไม่รวมการพักอาศัยในเมืองใกล้เคียง) 100 คะแนน Rewards
 • Tennis grand slam 1 สถานที่เช็คอินที่ได้รับการอนุมัติสำหรับการพักอาศัยในเมืองเจ้าภาพระหว่าง 1 ใน การแข่งขันแกรนด์สแลม (ไม่รวมการพักอาศัยในเมืองใกล้เคียง) 100 คะแนน Rewards
 • Film festival 1 สถานที่เช็คอินที่ได้รับการอนุมัติสำหรับการพักอาศัยในเมืองเจ้าภาพเทศกาลภาพยนตร์ที่โดวิล คานส์ กาเบิร์ก ลอสแอนเจลิส หรือเบอร์ลิน (ไม่รวมการพักอาศัยในเมืองใกล้เคียง) 100 คะแนน Rewards

ใช้แอปพลิเคชัน Places ในคอมพิวเตอร์ของท่าน

Use-Places-on-your-computer
Use-Places-on-your-computer
Use-Places-on-your-computer
 • 1 - เชื่อมโยงบัญชี

  เชื่อม Facebook กับบัญชี Le Club AccorHotels เพื่อเช็คอินและดูประวัติกิจกรรมของท่าน

 • 2 - เช็คอิน

  ก่อนหรือหลังการเข้าพักของท่าน ท่านเลือกได้

 • 3 - รับคะแนน

  ท่านจะได้รับแจ้งเมื่อการเช็คอินของท่านได้รับการยืนยันว่าถูกต้อง

ใช้ Places บนแอปพลิเคชัน

 • 1 - เชื่อมโยงบัญชี

  เชื่อม Facebook กับบัญชี Le Club AccorHotels เพื่อเช็คอินและดูประวัติกิจกรรมของท่าน

 • 2 - เช็คอิน

  ก่อนหรือหลังการเข้าพักของท่าน ท่านเลือกได้

 • 3 - รับคะแนน

  ท่านจะได้รับแจ้งเมื่อการเช็คอินของท่านได้รับการยืนยันว่าถูกต้อง

เข้าพักที่หนึ่งในโรงแรมที่เข้าร่วมใช่ไหม เพียงแค่เช็คอินด้วยแอป Places เพื่อสะสมป้าย (Badges) และรับคะแนนรางวัล ลองเลย ง่ายๆ แค่นั้นเอง!

 • เข้าพักกับโรงแรมกว่า 3,500 แห่ง

 • ปลดล็อกป้ายเมื่อท่านเช็คอิน

 • รับคะแนน Rewards

ที่นี่

ท่านได้รับ

รางวัลตอบแทน

Novotel Lyon Bron - ฝรั่งเศส

วิธีการดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 1: การเช็คอิน

ใช้แอปเช็คอินระหว่างหรือหลังเข้าพัก

ขั้นตอนที่ 2: การยืนยัน

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ของเราจะยืนยันการเช็คอินและจะแจ้งให้ท่านทราบ

ขั้นตอนที่ 3: รางวัล

สะสมป้าย (Badges) เพื่อเพิ่มยอดคะแนน Rewards

เงื่อนไขทั่วไป

รางวัลของฉัน

ท่านสามารถดูรางวัลของท่านทั้งหมดได้ในโปรไฟล์ของท่าน

คุณจะได้รับป้าย (Badges) เพียงเช็คอิน แต่ละป้ายนั้นสามารถเป็นคะแนนสะสมได้
ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวรอบโลก ผู้คลั่งไคล้กีฬาหรือสปา ท่านก็สามารถรับป้าย (Badges) นี้ได้:
 • • สถานที่ทั่วโลก
 • • กิจกรรม
 • • โรงแรม
 • • อีเว้นท์
ดูป้ายทั้งหมด

ประโยชน์ของแอปพลิเคชัน

เชิญเพื่อนของท่านด้วยการส่งข้อความ อีเมลFacebook หรือ Twitter เพื่อเข้าร่วมกับท่าน!_x000D_ ใครจะเป็นผู้สะสมป้ายมากที่สุด

วิธีการใช้ "PLACES" ในแอปพลิเคชัน

ดูขั้นตอนสำคัญ

การรับคะแนน Rewards วิธีอื่นๆ

จอง เข้าพัก รับคะแนน

มีหลายวิธีในการรับคะแนน

ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม
ข้อเสนอปัจจุบัน

รับคะแนน Rewards พิเศษเมื่อท่านเข้าพักตามข้อเสนออย่างใดอย่างหนึ่งของเรา

จองตอนนี้
แบรนด์ของเรา

สามารถรับคะแนน Rewards เพิ่มขึ้นกับการเลือกสรรพันธมิตรของเรา

รับคะแนนเลย

เราได้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการใช้งานทั่วไปของโปรแกรมเพื่อให้สอดคล้องกับคุณลักษณะใหม่ๆ เหล่านี้ เงื่อนไขในการใช้งานทั่วไปนี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2017 กรุณาอ่านเงื่อนไขดังกล่าว :