สถานะของท่าน

คะแนนของท่าน

่านต้องมีคะแนนสะสมอีก

คะแนนหรือการเข้าพักอีก

ืนในโรงแรมที่เข้าร่วม จึงจะสามารถรับบัตร

รับคะแนน Rewards กับพันธมิตรของเรา

ใช้คะแนน Rewards ของท่านกับพันธมิตรของเรา

ท่านกำลังวางแผนการเดินทางอยู่ใช่หรือไม่ เมื่อต้องการเดินทางไปพักผ่อนในวันหยุดหรือเดินทางเพื่อธุรกิจ พันธมิตรของเราพร้อมให้ท่านได้รับคะแนนสะสมเพิ่มเติม!

ท่านมีคะแนน Rewards ที่ต้องการใช้กับพันธมิตรของเราไหม เปลี่ยนคะแนน Rewards ได้ทุกเมื่อที่ท่านต้องการ

ที่นี่ ท่านได้รับ

เอกสิทธิ์เหนือใคร

ที่นี่ ท่านได้รับ

เอกสิทธิ์เหนือใคร

ประโยชน์อื่นๆ ของ Le Club AccorHotels

จอง เข้าพัก รับคะแนน

คืนที่ท่านเข้าพักสามารถเพิ่มคะแนนได้

เพิ่มเติม
รับคะแนน Rewards

มีหลายวิธีในการรับคะแนน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
แลกคะแนน Rewards ของท่าน

อิ่มเอมกับสิทธิประโยชน์มากมายในโรงแรมและกับพันธมิตรของเรา

รับสิทธิพิเศษ

เราได้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการใช้งานทั่วไปของโปรแกรมเพื่อให้สอดคล้องกับคุณลักษณะใหม่ๆ เหล่านี้ เงื่อนไขในการใช้งานทั่วไปนี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2017 กรุณาอ่านเงื่อนไขดังกล่าว :