Statünüz

Puanlarınız

kartınızı almanız için, katılımcı
otellerden birinde puan veya
gece konaklama yapmanız gerekmektedir

YASAL BİLDİRİM

Yayıncı

ACCOR SA, kayıtlı sermayesi 870.366.459 avro olan limitet bir şirkettir ve tescil edilmiş şirket merkezi 82 rue Henri Farman, Issy-les-Moulineaux, Fransa olup, Şirketler Sicili'nde RCS PARIS B 602 036 444 numara ve AB içi FR 93 602 036 444 Vat numarası ile kayıtlıdır. Seyahat Acenteleri ve Diğer Tur Operatörleri Sicili'ne IM091100035 ile kayıtlıdır.

Tel.: +33 (0)1 45 38 86 00

Yayıncı: Emanuel Baudart

Barındıran:

ONLINE SAS, Iliad Group yan kuruluşu,
BP 438
75366 PARİS CEDEX 08
FRANSA
Tel.: 0899 173 788 (Her arama 1,35 € artı 0,34/dk.)

PLACES BY LE CLUB ACCORHOTELS UYGULAMASI İÇİN GENEL KULLANIM KOŞULLARI

Tescil edilmiş şirket merkezi 82 rue Henri Farman, Issy-les-Moulineaux, Fransa olan ve Paris Şirketler Sicili'nde B 602 036 444 numarası ile kayıtlı bir limitet şirket olan AccorHotels (bundan sonra “AccorHotels”) Facebook sosyal ağında veya ayrı bir mobil uygulama olarak kullanılabilen ve Le Club AccorHotels sadakat programı üyelerine işbu Genel Kullanım Koşullarına uygun olarak Ödül puanları kazanmalarına olanak veren Places by Le Club AccorHotels isimli bir uygulama (bundan sonra “Uygulama”) yayınlamaktadır.

1 TANIMLAR

AccorHotels: Bu belgenin girişinde verilen anlamda kullanılmaktadır.

Genel Kullanım Koşulları: Places by Le Club AccorHotels Uygulamasına ait işbu Genel Kullanım Koşullarını ifade etmektedir.

Katılımcı Oteller: AccorHotels grubu markası altında işletilen ve Le Club AccorHotels Genel Kullanım Koşullarında tanımlanan şekilde Le Club AccorHotels sadakat programında yer alan otelleri ifade etmektedir. Bir AccorHotels markası altında işletilmeyen ve https://www.accorhotels.com web sitesi veya AccorHotels mobil Uygulamasında yer alan ve Le Club AccorHotels programının partneri de olabilecek oteller Katılımcı Otel değildir.

Kullanıcı: Madde 3’e uygun olarak kayıt yaptırmış ve bir Places Hesabına sahip olan herhangi bir Üyeyi ifade etmektedir.

Le Club AccorHotels Hesabı: Her Üyenin, Ödül Puanları eklenen bireysel hesabını ifade etmektedir.

Le Club AccorHotels Genel Kullanım Koşulları Üyelerinin kabul etmek zorunda oldukları Le Club AccorHotels sadakat programının Genel Kullanım Koşullarını ifade etmektedir.

Ödül Puanı: Bir Üye tarafından Le Club AccorHotels Genel Kullanım Koşullarında tanımlanan koşullar altında gerçekleştirilen bir Uygun Konaklama sonrasında bir Çizelgeye uygun olarak normalde yarattığı birimi ifade etmektedir. Uygulanın kullanılmasıyla kazandırılan Ödül Puanları özellikle geçerlik süresi ile ilgili olanlar olmak üzere, Le Club AccorHotels Genel Kullanım Koşullarında tanımlanan tüm kurallar ve koşullara tabidir.

Places Check-ini: Bir Uygun Konaklama sırasında coğrafi konumun belirlenmesi işlemi için veya konaklama sonrasında bir Uygun Konaklamanın kaydedilmesi için Uygulamanın kullanılmasını ifade etmektedir.

Places Hesabı: Madde 3’te verilen anlamda kullanılmaktadır.

Rozet: Bir Kullanıcıya aşağıdaki 4. Madde’de tanımlanan şekle uygun olarak elde edilen ve onaylanan Places Check-inleri sayısına dayalı olarak verilen bir ödülü ifade etmektedir. Rozetler Rozet Çizelgesinde tanımlanan koşullara tabi olarak verilmektedir.

Rozet Çizelgesi: Mevcut Rozetlerin listesini içeren belgeyi ve bu Rozetlerin her birini elde edebilme ile ilgili koşulları ve de Rozetin elde edilmesi ile birlikte Üyeye ödül olarak verilen Ödül Puanları sayısını ifade etmektedir. Bu belge Uygulamada ve https://www.accorhotels.com/tr/leclub/places.shtml web sitesinde mevcuttur.

Uygulama (Uygulama): Bu belgenin girişinde verilen anlamda kullanılmaktadır.

Uygun Konaklama Kullanıcıya bir Places Check-inini onaylatma olanağı veren bir Katılımcı Oteldeki konaklamayı ifade etmektedir. Normal Le Club AccorHotels Genel Kullanım Koşullarına uygun olmaları şartıyla, sadece Ödül Puanları kazanılmasına hak tanıyan Katılımcı Otellerde gerçekleştirilen konaklamalar uygundur.

Üye: Le Club AccorHotels sadakat programına katılmış olan ve böylece ilgili Le Club AccorHotels Genel Kullanım Koşullarını kabul etmiş bulunan ve bir Le Club AccorHotels sadakat kartı numarası verilen herhangi bir kişiyi ifade etmektedir. Başka hiçbir tür kart (abonelik kartı, AccorHotels Favorite Guest Business kartı, Ibis Business kartı vb.) işbu Genel Kullanım Koşullarında tanımlanan şekilde bir Üyelik statüsüne ve dolayısıyla Uygulama avantajlarından yararlanmaya hak kazandırmayacaktır.

2 GENEL KULLANIM KOŞULLARININ AMACI VE KABULÜ

İşbu Genel Kullanım Koşullarının amacı AccorHotels’in Uygulamayı hangi koşullar altında kullandırdığını ve bundan hangi Kullanıcıların yararlandığını tanımlamaktır. Uygulamanın herhangi bir şekilde kullanılması, onun Genel Kullanım Koşullarının kayıtsız şartsız kabul edilmesine tabidir bunlar AccorHotels ve Kullanıcıları bağlar. Bunlar Uygulama ile ilgili olarak Kullanıcılar ile AccorHotels arasında olan akdi kapsamaktadır.

Uygulamanın sunulma şartları açısından, AccorHotels Genel Kullanım Koşullarının içeriğini tümüyle veya kısmen değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Genel Kullanım Koşullarının herhangi bir yeni sürümü yayınlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer. Kullanıcılar Genel Kullanım Koşullarında yapılan önemli değişiklikler hakkında AccorHotels’in uygun gördüğü herhangi bir yöntemle bilgilendirilir ve bu değişiklikler böyle bir bildirimle birlikte yürürlüğe girer.

3 KAYIT VE PLACES HESABI

Places by Le Club AccorHotels Hesabı (bundan sonra “Places Hesabı”) Uygulamanın Kullanıcıya şunları yapma olanağı sağlayan arayüzüdür:

 • - Places Check-inleri yapmak ve arzu etmesi hâlinde bunu sosyal ağlarda paylaşmak;
 • - Places Check-in durumuna göz atmak;
 • - Rozet Çizelgesine göz atmak;
 • - kazanılan Rozetlere ve Ödül Puanı sayısına Uygulama aracılığıyla göz atmak;
 • - uygulamayı Facebook sosyal ağında kullanarak arkadaşlarının etkinliklerine göz atmak,
 • - Facebook’ta bir arkadaşını Uygulamayı kullanmaya davet etmek.

Uygulamanın kullanılması sadece bir Places Hesabı için kayıt yaptırmış bulunan Üyelerle sınırlandırılmıştır.

Kayıt işlemi ücretsizdir. Bu, Facebook sosyal alanda mevcut “Facebook Oturumu Açma” işlevselliğinin kullanılmasına tabidir. Bunun için Üyenin önceden bu hizmette www.facebook.com adresi üzerinden erişilebilen bir hesap oluşturmuş olması gerekmektedir. Facebook Oturumu Açma” işlevselliğinin kullanılması Uygulamaya şu verileri kullanma olanağı sağlamaktadır: Üyenin adı, ismi, profil resmi, yaş grubu, cinsiyeti, dili, ülkesi, halka açık diğer bilgiler ve engellenmemiş olması hâlinde, Üyenin Facebook hesabı ile ilişkili e-posta adresleri ve Facebook sosyal ağındaki arkadaşlarının listesi.

Üye Uygulamaya kendisine ait Facebook hesabının oturum

 • - açma bilgileri ve parolasını ve daha sonra
 • - Le Club AccorHotels Hesabı ile ilişkili kart numarasını girdikten sonra kayıt yaptırmış olur.

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra Uygulama Üyenin Le Club AccorHotels Hesabı ile ilişkilendirilmiş olur. Uygulamaya sadece tek bir Le Club AccorHotels Hesabı ile erişim sağlanabilmektedir. Places Hesabı Rozetleri ile ilgili Ödül Puanlarının eklenebileceği tek Le Club AccorHotels Hesabı budur.

4 UYGULAMA TANIMI

Uygulama Üyelere bir Uygun Konaklama sırasında veya sonrasında Places Check-inleri gerçekleştirmelerine olanak sağlamaktadır.

Bir Places Check-inini tamamlamak için Kullanıcının Places Hesabına gitmesi ve gösterilen talimatları izlemesi gerekmektedir. Places Check-inleri, Places Check-inini gerçekleştiren Kullanıcı ile Facebook’ta “arkadaş” olan diğer tüm Uygulama Kullanıcıları tarafından otomatik olarak görülecektir.

Bir Places Check-ininin Kullanıcının Katılımcı Otele geliş tarihi ile otelden ayrılışını takip eden altı (6) ay arasındaki tarihlerde tamamlanması gerekmektedir.

Places Check-in işlemi Kullanıcının bir otele gelişte gerçekleştirdiği normal otel check-ini işleminin yerini almaz.

4.1 Places Check-inlerinin Onaylanması

Places Check-ini Kullanıcı tarafından gerçekleştirildikten sonra onay işlemi beklenir. Bu Places Check-inleri için Places Hesabı “bekleniyor” durumunu gösterir.

Onaylanması için Places Check-ininin bir Le Club AccorHotels programı katılımcı otelinde yapılmış bir Uygun Konaklama ile ilişkili olması gerekmektedir. Bu durumda Le Club AccorHotels Hüküm ve Koşullarında belirtilen normal koşullara uygun olarak Üyenin Le Club AccorHotels Hesabına konaklamayla ilişkili Ödül Puanları aktarılır. Bu aktarımla birlikte 35 gün zarfında Places Check-ininin onay işlemi tetiklenir. Bunun üzerine Places Hesabında Places Check-ininin durumu “bekleniyor”dan “onaylandı”ya değiştirilir ve Kullanıcı bununla ilgili olarak Uygulama aracılığıyla bilgilendirilir.

Le Club AccorHotels programı katılımcısı bir otelde yapılan her Uygun Konaklama için Kullanıcı başına sadece bir Places Check-ini onaylanabilmektedir.

Bir Places Check-ininin onaylanması tek başına herhangi bir şekilde Ödül Puanı verilmesi sonucunu doğurmaz. Sadece Madde 4.2’de tanımlanan koşullara tabi bir Rozetin kazanılması Rozet Çizelgesinde tanımlanan ilgili Ödül Puanlarının kazanılmasını sağlar.

4.2 Rozetlerin Elde Edilmesi

Kullanıcılar onaylanmış Places Check-inleri Rozet Çizelgesinde tanımlanan koşullara uygun olduğunda Rozetlere hak kazanırlar.

Bir Kullanıcı her bir Rozeti sadece bir kez kazanabilir. Tek bir Places Check-ini birden çok Rozetin kazanılmasına yol açabilir.

Bir Rozetin kazanılması ile ilişkili Ödül Puanları Kullanıcının Le Club AccorHotels Hesabına rozetin kazanılmasını takip eden on (10) gün zarfında yansıtılır.

4.3 Sponsorluk

Bir Kullanıcı bir arkadaşını Uygulamayı kullanmaya davet ederek ondan sponsor olabilir. Sponsorluk sponsora herhangi bir Ödül Puanı hakkı kazandırmaz. Bir sponsor dilediği kadar kişiye sponsorluk yapabilir. Bir kişiye sadece bir kez sponsorluk yapılabilir.

5 UYGULAMA DEĞİŞİKLİKLERİ VEYA İPTALİ

AccorHotels Uygulamayı herhangi bir zamanda ve haber vermeksizin tümüyle veya kısmen askıya alma veya iptal etme yasal hakkına sahiptir.

6 ÜYENİN SORUMLULUKLARI

Bir Üyenin Genel Kullanım Koşullarına uymaması, Uygulamayı suistimal etmesi veya hileli bir şekilde kullanması, kullanılan bilgilerde herhangi bir sahtekârlık yapılması Üyenin Places Hesabının haber verilmeksizin ve tazminatsız olarak kapatılmasına ve kullanımdan men edilmesine yol açabilir.

Böyle bir kapatma AccorHotels’in Kullanıcı aleyhine başka herhangi bir girişimde bulunma hakkını ortadan kaldırmaz.

7 YARDIM VE ŞİKÂYETLER

7.1 Yardım talepleri

Bir kullanıcının Places Hesabına orijinal olarak kayıt sırasında girilmiş bulunan sadakat kartı numarasından farklı bir numara atamayı istemesi hâlinde, Kullanıcının AccorHotels.com web sitesi üzerindeki Le Club AccorHotels Hesabından erişilebilen formu kullanarak AccorHotels yardım masası ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

7.2 Şikâyetler

Bir Kullanıcı:

 • - Bir Places Check-ininin Madde 4’te tanımlanan koşullara uygun olarak onaylanmadığını
 • veya
 • - kendisine Rozet çizelgesinde tanımlanan koşullara uygun olarak bir Rozetin kazanılması ile ilişkili Ödül Puanlarının verilmediğini fark ederse,

Kullanıcı AccorHotels.com web sitesi üzerindeki Le Club AccorHotels Hesabından erişilebilen şikâyet formunu kullanarak bu aykırılığın düzeltilmesini talep edebilir.

Herhangi bir konaklamayla ilgili bir şikâyetin değerlendirmeye alınabilmesi için, şikâyetin Katılımcı Otelden ayrılma tarihini takip eden altı (6) ay zarfında veya bunun bir rozet kazanılması ile ilişkili ek Ödül Puanları ile ilgili olması durumunda ilgili Rozetin kazanılmasını takip eden altı (6) ay zarfında gönderilmesi gerekmektedir.

8 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Fransız veri koruma mevzuatının bilişim, veri saklama ve bilgi özgürlüğü ile ilgili 6 Ocak 1978 tarihli ve 78-17 sayılı Kanununun 32. Maddesine uygun olarak, Kullanıcı işburada AccorHotels’in Uygulamanın işletim gereksinimleri için Kullanıcıya ait kişisel verileri bilgisayarlar aracılığıyla işlemden geçirdiği konusunda bilgilendirilmiş sayılır. Herhangi bir sponsorluk ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, Kullanıcının kaydı için gerekli bilgilerin verilmesi zorunludur. Bu zorunlu bilgilerin sağlanmaması hâlinde AccorHotels’in Kullanıcının talebini işlemden geçirmesi mümkün değildir.

Kişisel bilgilerin bilgisayarlar aracılığıyla işlenmesi Uygulama için kayıt yaptırma, Uygulamanın Kullanıcıya sunulabilmesi ve Ödül Puanlarının tahsis edilmesi amacını taşımaktadır. Kullanıcıyla ilgili bu kişisel verilerin alıcısı AccorHotels’tir. Uygulamanın kullanılabilirliğini sağlama gereksinimleri için AccorHotels’in bu verileri Le Club AccorHotels sadakat programını yöneten yan kuruluşu Pro-Fid SAS’a ve ayrıca özellikle 909 C SAS olmak üzere, BT hizmet sağlayıcılarına iletmesi gerekmektedir.

Madde 38 ve akabinde 6 Ocak 1978 tarihli Kanunun uygulanması kapsamında Kullanıcı kendi kişisel verilerine erişme, bunları değiştirme, düzeltme ve silme hakkına sahiptir. Kullanıcı ayrıca geçerli yasal nedenler bağlamında verilerin bilgisayarlarla işlemden geçirilmesini reddedebilir.

Kullanıcı bu hakkını kullanmak için talebinin Places by Le Club AccorHotels Uygulaması ile ilgili olduğunu belirterek data.privacy@accor.com adresine bir e-posta gönderebilir. Kullanıcı verileri silme veya verilerin kullanılmasını reddetme hakkının uygulanması durumunda Uygulamanın tümüyle veya kısmen erişilebilir olmayabileceğini bilmelidir.

9 FİKRÎ MÜLKİYET

Aksi belirtilmedikçe, uygulama ve metinleri, fotoğrafları, illüstrasyonları, logoları ve dokümanları AccorHotels veya ona ait şirketlerin özel fikrî mülkiyeti altındadır.

Buna bağlı olarak, ulusal ve uluslararası yasal hükümlere uygun olarak, Uygulamanın veya bileşenlerinin tümüyle veya kısmen kopyalanması, değiştirilmesi veya işlenmesi yasaktır.

AccorHotels veya bağlı kuruluşları ile ilişkili olan ve Uygulamada kullanılan tüm logolar, markalar, alan adları, ürün adları ve diğer işaretler AccorHotels veya bağlı şirketlerinin özel fikrî mülkiyeti altındadır. Bu işaretlerin sahibinin açık yazılı izni olmadan kopyalanması ve/veya dağıtılması yasaktır.

10 FESİH

10.1 Kullanıcının inisiyatifi ile

Kullanıcı herhangi bir zamanda Uygulamayı kullanmayı bırakma veya terminalini elden çıkarma veya Facebook hesabını kapatmaya karar verebilir.

Kullanıcı ayrıca AccorHotels.com web sitesi üzerindeki Le Club AccorHotels Hesabından erişilebilen formu doldurarak Places Hesabının silinmesini talep edebilir. Böyle bir silme işlemi Genel Kullanım Koşullarının otomatik olarak feshedilmesi ile sonuçlanacaktır.

10.2 AccorHotels’in inisiyatifi ile

Uygulamanın Genel Kullanım Koşullarını ihlal edecek şekilde kullanılması ilgili Kullanıcının Places Hesabının derhal kapatılması, mevcut olabilecek herhangi bir avantajın, kaydedilmiş tüm Places Check-inlerinin ve kazanılan Rozetlerin Kullanıcıya herhangi bir tazmin hakkı tanınmadan geri çekilmesi sonucunu doğuracaktır.

10.3 Feshin sonuçları

Places Hesabının kapatılması her türlü durumda Uygulamanın kullanılmasını imkânsız kılmaktadır ve böyle bir kapatmanın yapıldığı tarih itibarıyla onaylanmış tüm Places Check-inleri ve kazanılan Rozetlerin silinmesine yol açmaktadır.

11 GEÇERLİ YASALAR VE ANLAŞMAZLIKLAR

Kullanıcının ikamet ülkesinde geçerli olabilecek başka koruyucu zorunlu hükümlere halel getirmemek kaydıyla, Genel Kullanım Koşulları Fransa yasalarına uygun olarak oluşturulmuştur ve bunlara tabidir.

Kullanıcılar Genel Kullanım Koşulları ile ilgili bir anlaşmazlığın ortaya çıkması hâlinde bir arabulucu prosedürün veya anlaşmazlıkların çözülmesine yönelik başka alternatif yöntemlerin kullanılabileceği konusunda bilgilendirilmiş sayılmaktadır.

Tüm Places rozetlerini keşfedin

Basics rozetleri

 • Welcomer ilk check-in'inizi yapar yapmaz 50 Ödül Puanları
 • Fan farklı otellere 5 kez check-in yaptıktan sonra 300 Ödül Puanları
 • Lover farklı otellere 10 kez check-in yaptıktan sonra 500 Ödül Puanları
 • Addict farklı otellere 30 kez check-in yaptıktan sonra 1500 Ödül Puanları
 • Super Member üç ay zarfında 15 kez check-in yaptıktan sonra 1500 Ödül Puanları
 • Addicted aynı otele 3 kez check-in yaptıktan sonra 300 Ödül Puanları
 • Holiday Maker bir resort oteline 3 kez check-in yaptıktan sonra 500 Ödül Puanları
 • Like at home bir Adagio oteline 3 kez check-in yaptıktan sonra 300 Ödül Puanları
 • Collector 5 rozet açtıktan sonra 500 Ödül Puanları
 • Aficionado 10 rozet açtıktan sonra 1000 Ödül Puanları
 • Ambassadeur 15 rozet açtıktan sonra 3000 Ödül Puanları

World Location rozetleri

 • Airport Havaalanı otellerinde onaylanmış 15 Places check-in'i 200 Ödül Puanları
 • Poland Polonya'daki otellerde onaylanmış 5 Places check-in'i 200 Ödül Puanları
 • Cosmopolite 3 farklı ülkede 5 kez check-in yaptıktan sonra 200 Ödül Puanları
 • World Citizen farklı ülkelerde 10 kez check-in yaptıktan sonra 500 Ödül Puanları
 • La vie en rose Paris'teki bir otele 5 kez check-in yaptıktan sonra 200 Ödül Puanları
 • Siam smile Tayland'daki bir otele 5 kez check-in yaptıktan sonra 200 Ödül Puanları
 • Samba Brezilya'daki bir otele 5 kez check-in yaptıktan sonra 200 Ödül Puanları
 • Oriental explorer Çin'deki bir otele 3 kez check-in yaptıktan sonra 200 Ödül Puanları
 • London Style Londra'daki bir otele 5 kez check-in yaptıktan sonra 200 Ödül Puanları
 • German Trip Almanya'daki bir otele 5 kez check-in yaptıktan sonra 200 Ödül Puanları
 • Australia Avustralya'daki bir otele 5 kez check-in yaptıktan sonra 500 Ödül Puanları
 • American Dream ABD'deki (50 Eyaletle sınırlı) otellerde onaylanmış 5 Places check-in’i 200 Ödül Puanları
 • Mariachi Meksika’daki otellerde onaylanmış 5 Places check-in'i 200 Ödül Puanları
 • Dolce vita İtalya’daki otellerde onaylanmış 5 Places check-in'i 200 Ödül Puanları
 • Oasis Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki otellerde onaylanmış 5 Places check-in'i 200 Ödül Puanları
 • Riad Fas’taki otellerde onaylanmış 5 Places check-in'i 200 Ödül Puanları

Hotels rozetleri

 • So Sofitel So Sofitel otellerinde onaylanmış 3 Places check-in'i 300 Ödül Puanları
 • The Sebel The Sebel otellerinde onaylanmış 3 Places check-in'i 500 Ödül Puanları
 • Mama Shelter Mama Shelter otellerinde onaylanmış 3 Places check-in'i 200 Ödül Puanları
 • Magnifique Traveler Sofitel otellerine 3 kez check-in yaptıktan sonra 800 Ödül Puanları
 • Design your journey bir Pullman 3 kez check-in yaptıktan sonra 500 Ödül Puanları
 • Memorable Traveler bir Mgallery oteline 2 kez check-in yaptıktan sonra 500 Ödül Puanları
 • Novotel relax bir Novotel oteline 3 kez check-in yaptıktan sonra 200 Ödül Puanları
 • Enthusiastic traveler bir Mercure oteline 3 kez check-in yaptıktan sonra 150 Ödül Puanları
 • Happy Traveler bir Ibis styles oteline 3 kez check-in yaptıktan sonra 100 Ödül Puanları
 • Ibis ibis otellerinde (ibis Styles, ibis Budget otelleri ile Çin’deki ibis otelleri hariç) onaylanmış 3 Places check-in’i 100 Ödül Puanları
 • Banyan Tree Banyan Tree otellerinde onaylanmış 3 mekan check-ini 800 Ödül Puanları
 • Angsana Angasana otellerinde onaylanmış 3 mekan check-ini 500 Ödül Puanları
 • Cassia Cassia otellerinde onaylanmış 3 mekan check-ini 300 Ödül Puanları
 • Rixos Tarzınızla 500 puan daha kazanız! Rixos rozetinizin kilidini açmış bulunuyorsunuz... Sırada ne var?! 500 Ödül Puanları

Activity rozetleri

 • spa lover Bir talasoterapi merkezi bulunan ve/veya adında "Spa" geçen otellerde onaylanmış 3 Places check-in'i 300 Ödül Puanları
 • Golf Bir golf sahası bulunan ve/veya adında "Golf" geçen otellerde onaylanmış 1 Places check-in'i 500 Ödül Puanları
 • Birdie Bir golf sahası bulunan ve/veya adında "Golf" geçen otellerde onaylanmış 2 Places check-in'i 300 Ödül Puanları

Events rozetleri

 • Starting-blocks Yaz veya Kış Olimpiyat Oyunları sırasında ev sahibi şehirlerden birindeki (yakınlardaki kasabalarda/şehirlerde gerçekleştirilen konaklamalar hariçtir) bir konaklama için onaylanmış 1 Places check-in'i 100 Ödül Puanları
 • Happy New Year Yılbaşı Gecesi (31 Aralık gecesi) başlayan bir konaklama için onaylanmış 1 Places check-in'i 100 Ödül Puanları
 • Fashion Week Londra, New York, Milano veya Paris Haute Couture Moda Haftaları sırasında ev sahibi şehirde (yakınlardaki kasabalarda/şehirlerde gerçekleştirilen konaklamalar hariçtir) gerçekleştirilen bir konaklama için onaylanmış 1 Places check-in'i 100 Ödül Puanları
 • Carnival Rio de Janeiro, Nice veya Venedik Festivalleri sırasında ev sahibi şehirde (yakınlardaki kasabalarda/şehirlerde gerçekleştirilen konaklamalar hariçtir) gerçekleştirilen bir konaklama için onaylanmış 1 Places check-in'i 100 Ödül Puanları
 • Tennis grand slam Grand Slam turnuvaları sırasında ev sahibi şehirde (yakınlardaki kasabalarda/şehirlerde gerçekleştirilen konaklamalar hariçtir) gerçekleştirilen bir konaklama için onaylanmış 1 Places check-in'i 100 Ödül Puanları
 • Film festival Deauville, Cannes, Cabourg, Los Angeles veya Berlin Film Festivalleri sırasında ev sahibi şehirde (yakınlardaki kasabalarda/şehirlerde gerçekleştirilen konaklamalar hariçtir) gerçekleştirilen bir konaklama için onaylanmış 1 Places check-in'i 100 Ödül Puanları

Places'ı bilgisayarınızda kullanın

Use-Places-on-your-computer
Use-Places-on-your-computer
Use-Places-on-your-computer
 • 1 - Hesaplarınızı senkronize edin

  Check-in yapmak ve aktivite geçmişinizi görüntülemek için Facebook ve Le Club AccorHotels hesaplarınızı ilişkilendirin.

 • 2 - Check-in

  Kaldıktan önce veya sonra- seçim sizin.

 • 3 - Ödül

  Check-in'iniz geçerli olarak onaylanınca bir bildirim alacaksınız.

Places'ı uygulamada kullanın

 • 1 - Hesaplarınızı senkronize edin

  Check-in yapmak ve aktivite geçmişinizi görüntülemek için Facebook ve Le Club AccorHotels hesaplarınızı ilişkilendirin.

 • 2 - Check-in

  Kaldıktan önce veya sonra- seçim sizin.

 • 3 - Ödül

  Check-in'iniz geçerli olarak onaylanınca bir bildirim alacaksınız.

Programa katılan otellerimizde konakladığınızda veya Places uygulaması ile check-in yaptığınızda rozetler ve Ödül puanları kazanabileceksiniz.

 • 3.500'ü aşkın otelde konaklayın

 • Check-in yaparak rozetlerin kilidini açın

 • Ödül puanları kazanın

Burada

ödül

alacakiniz

Novotel Lyon Bron - Fransa

Nasıl çalışır?

ADIM 1: CHECK-IN

Konaklama sırasında veya sonrasında uygulamayı kullanarak check-in yapın.

ADIM 2: ONAY

Ekiplerimiz otel girişinizin geçerliliğini onaylar. Bir ekibimiz sizi bilgilendirir.

ADIM 3: ÖDÜL

Ödül puanları bakiyenizi artırmak için rozetler toplayın.

Genel Koşullar

ÖDÜLLERİM

Tüm ödüllerinizi profilinizde görebilirsiniz.

Check-in işleminizle rozetlere erişim sağlarsınız. Her rozet puan topladığınız anlamına geliyor.
Dünya seyyahı, spor meraklısı veya spa bağımlısı - size uygun bir rozet bulunur:
 • • World Location
 • • Activity
 • • Hotels
 • • Events
Tüm rozetleri gör

UYGULAMANIN AVANTAJLARI

Size katılmaları için arkadaşlarınızı SMS, e-posta, Facebook veya Twitter ile davet edin! En çok rozeti kim toplayacak?

"PLACES"ı uygulamada kullanma

Temel adımları görüntüle

Diğer Ödül puanı kazanma yolları

Rezerve et, Konakla, Kazan

Ödül puanları kazanmanın birçok yolu var

Daha çok bilgi
Mevcut kampanyalar

Kampanyalarımızdan biri ile konaklama yaptığınızda ekstra Ödül puanları kazanın.

Hemen rezervasyon yapın
Markalarımız

Seçkin partnerlerimizle daha da çok Ödül puanı kazanın.

Hemen yararlanın

Bu yeni özellikleri yansıtmaları için, programın Genel Kullanım Koşulları'nı güncelleştirmiş bulunuyoruz. Bu Genel Kullanım Koşulları 1 Ocak 2017'de otomatik olarak yürürlüğe girecektir. Sizi onları okumaya davet ediyoruz :